Veel gestelde vragen

Wat zijn de JOULE regels bij 3Division?

De JOULE regels die wij hanteren zijn conform de regels van de NABV.

STANDAARD KLASSE
Klasse Energie (J) FPS @ 0.20 gram MED (m) Max. gewicht (gr)
Assault 1,2 360 5 0,3
DMR 1,7 430 15 0,4
BAS 2,3 499 25 0,4
MED = Minimum Engaging Distance (Minimale schietafstand)
DMR = Dedicated Marksman Rifle
BAS = Bolt Action Sniper
FPS getallen zijn afgerond
Welke BB's zijn toegestaan bij 3Division?

Alle bekende merken bb’s die Biodegradable zijn, hieronder een lijstje van bekende merken.


 • Extreme Precision
 • HIDD
 • BIOVAL
 • Ecosphere
 • 101 inc.
 • Green Devil
 • Biostar
 • ICS bio
 • Madbull bio
Is er stroom aanwezig op de evenementen van 3Division?

Op onze evenementen is er stroom aanwezig, wij raden wel aan om een haspel of verdeeldoos mee te nemen.

DE STROOM IS ALLEEN VOOR HET OPLADEN VAN BATTERIJEN EN TELEFOONS DUS NIET VOOR HUISHOUDELIJKE APPARATEN OF KACHELS!

Kan ik een keer komen kijken bij een evenement van 3Division?

Helaas is het niet mogelijk om tijdens een evenement te komen kijken.
Dit wordt door onze spelers vaak als vervelend ervaren, omdat de kijker blijft hangen op de plek van de actie, en daardoor de positie van de spelers verraad.

Hoe vaak kan iemand mee als Introduce met een NABV lid?

Als introduce kan je 6 keer per jaar deelnemen aan evenementen in Nederland.
Heb je hierna de smaak te pakken? Dan kan je je inschrijven voor een lidmaatschap bij de NABV.

Wat zit er bij het Introduce pakket?

Een introduce pakket bestaat uit:

 • Veiligheidsbril
 • Veiligheidsvestje
 • Tactical vest
 • Een Airsoft Apparaat naar keuze
 • 1x gevuld magazijn

Let op dit is exclusief BB's, extra BB's zijn bij ons te verkrijgen.

Is pyrotechnisch materiaal toegestaan bij 3Division?

Op onze evenementen zijn Pyrotechnische materialen niet toegestaan.
Ook de smokes van het merk ENOLA GAYE zijn momenteel niet meer toegestaan.

Kan ik pinnen op locatie?

Bij ons is het mogelijk om op locatie te pinnen.

Ik ben geen lid van de NABV kan ik toch meedoen?

Ja, dat kan. Wij als erkende organisatie van de NABV kunnen jou ook aanmelden als introduce.

Hoe kan ik zien of er nog introduce pakketten beschikbaar zijn?

Dit staat vermeld op de website.
Onder de dag van je keuze staat hoeveel Introduce pakketten er nog beschikbaar zijn.

Kan ik met een vriendengroep komen spelen?

Ja, dat kan tot 10 personen kunt u regulier inschrijven.
Bij meer dan 10 personen graag vooraf contact met ons opnemen zodat wij het e.e.a. kunnen afstemmen.

Zijn er parkeerplaatsen op het terrein?

Ja, alle auto’s kunnen binnen het omheind terrein geparkeerd worden.

Kan ik mijn camper/caravan meenemen?

Dit is afhankelijk van de afmetingen en de bezetting dus alleen na overleg en goedkeuring door de organisatie.
ALS ER GEEN TOESTEMMING IS GEGEVEN ZULT U GEWEIGERD WORDEN.

Kan ik als speler niet woonachtig in Nederland toch airsoften bij 3Division?

Dit kan zeker! Als u zich aanmeldt voor een evenement dient u een vrijstelling aan te vragen bij de NABV.
Dit kan zeer eenvoudig via onze website via de knop 'vraag vrijstelling aan'.

Wat zijn de regels voor het vervoeren van mijn replica?

In afgesloten koffer/tas, d.m.v. een slot of ty-raps. Gescheiden van magazijnen en bb's en niet binnen handbereik

Wanneer kan ik deelnemen?

U bent minimaal 18 jaar en valt onder een van onderstaande categorieën:
1. U bent lid van de NABV.
2. U bent door een lid van de NABV aangemeld als introducé.
3. Bent u niet woonachtig in nederland, en heeft bij de NABV een vrijstelling aangevraagd.
4. U heeft zich door 3Division bij de NABV laten aanmelden als introducé en huurt een uitrusting bij 3Division.

Wat gebeurd er met mijn prive gegevens?

PRIVACYVERKLARING

3Division Outdoor Events B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens dat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1.Website (hierna ook “De website”): 3Division Outdoor Events

2.Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): 3Division Outdoor Events B.V., gevestigd te Gravin Sabinastraat 3, 3284 AN Zuid-Beijerland, kvk-nummer: 58174621

Artikel 2 - Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat

niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

• Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website?alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet- etiquette?de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
 • Uw gegevens worden verzameld door 3Division Outdoor Events B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt ?door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via intel@tactical-adventure.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. ?Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde ?functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. ?Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@3division.eu.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 - Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Wim de Graaff, info@3division.eu, 0624332367.Kan ik mijn BBQ meenemen ?

Ja mag zeker je BBQ meenemen maar mocht er brandgevaar zijn door droogte dan kunnen wij het gebruik van de BBQ verbieden.

Dus altijd overleggen met de organisatie.

Zijn 40MM Shelltoegstaan?

Ja de Shells die zijn toegestaan via de NABV.

Per loop niet meer dan 20 BB's zonder de mogelijkheid het schieten te onderbreken.