STORYLINE

Cobra slaat terug!

De verwachting was dat de ‘slangen’ niet meer de kracht zouden hebben uit hun hol te kruipen na het pak slaag dat zij te verduren hadden gekregen tijdens de vorige confrontatie. Maar na een enorm slagveld keerden zij terug als overwinnaars. Niet alleen wisten zij de Special Forces van Ares te kleineren maar tevens begeleidden ze een arts (van artsen zonder grenzen) met succes buiten het operatiegebied nadat hij verschillende werkbezoeken had gebracht aan patiënten.

Ares zegt bij monde van de CO dat Black Cobra profiteerde van de ‘state of mind’ waarin Ares nog steeds verkeerde. “Helaas waren we niet alert dit keer, nu we weer wakker zijn geschud, zullen we die schoften de eerst volgende keer warm ontvangen”, verklaarde de CO die ondertussen uit zijn roes is gekomen.

Tot nu toe is het moeilijk om goede informatie te krijgen uit het gebied.

Het gevaar is te groot voor filmploegen en journalisten zodat alle informatie niet rechtstreeks kan worden vergaard maar via contacten van wie de betrouwbaarheid in twijfel genomen kan worden. De officiële verslagen van beide partijen zijn vaak niet te checken op waarheid zodat het vaak blijft bij beschuldigingen over en weer.

“De laatste stuiptrekking”

De verenigde naties spreken van het ergste geweld sinds lange tijd. De VS heeft het over gerechtigheid met een wrange bijsmaak.

Nog nooit eerder is er aan een der beide partijen zo’n grote mokerslag geleverd.

Volgens insiders is het wel duidelijk dat de Cobra’s met hun laatste adem bezig zijn.

Ares laat weten ; “De grote brand is geblust, we moeten slechts nog wat nablussen”. Niet alleen heeft Ares veel terreinwinst geboekt, daarnaast hebben zij ook brandstof en munitie kunnen bemachtigen waardoor zij veel beter in staat zullen zijn om Black Cobra de genadeklap te geven.

Black Cobra CO Mark Marsman vertelde in een persconferentie dat Ares zich schuldig heeft gemaakt aan genocide en er nogmaals bij de VN de noodzaak wordt aangegeven van controleurs.
Ook laat Marsman doorschemeren dat het gebruik van biologische of chemische wapens natuurlijk kan worden goed gekeurd indien er sprake is van overdadig geweld van Ares kant.

Zouden de wreedheden in de nabije toekomst dan eindelijk over zijn en zouden de vluchtelingen dan eindelijk weer terug naar hun huizen kunnen,??...

We moeten het afwachten, een kat in het nauw kan rare sprongen maken. Zeker een kat met zoveel levens als deze.


Stil in Daarle ?

Nu het nieuwe jaar is aangebroken hoopt de bevolking van Daarle dat komend jaar eindelijk verandering zal brengen. Het is het zesde jaar waarin nog steeds twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Beide partijen krijgen zo nu en dan hulp van externe organisaties.

Al meer dan 5 jaar is het een hoofdpijn dossier voor de VN. Keer op keer proberen speciaal afgezanten van de VN beide partijen tot de orde te roepen, tot dusver zonder noemenswaardig resultaat. Sancties van de VN blijven echter niet geheel zonder resultaat. Het wapenembargo en het verbod om fossiele brandstoffen te leveren zorgt voor een reductie van het geweld.

Beide partijen zijn afhankelijk van hun reserve voorraden om te kunnen blijven strijden.

De partij die in afgelopen tijd de meeste voorraden heeft opgebouwd zijn de Black Cobra’s. Er zijn beschuldigingen van samenwerken met de maffia. Het is algemeen bekend dat het drugskartel steeds nadrukkelijker aanwezig is. Door het machtsvacuüm, dat is gecreëerd kunnen zij doen wat ze willen zonder daarvoor enige verantwoording voor hoeven worden afgelegd.MAFFIA TOONT MENSELIJKHEID!

Al enige tijd waart er een geheimzinnige ziekte rond op Bunkerhill.
Slachtoffers vallen aan alle kanten maar de meeste slachtoffers zijn de burgers.

Het vorige serum blijkt niet meer te werken tegen de ziekteverschijnselen die zich kenmerken door te beginnen met griepverschijnselen, bloedneuzen, zweten waarna er zweren ontstaan op de huid.
Het slachtoffer raakt steeds meer afwezig en raakt geagiteerd door kleine dingen. Vaak slaat dit door tot totale razernij waarbij het slachtoffer in staat is om mensen te vermoorden ongeacht wie.

Nadat bleek dat beide leiders van zowel de Black Cobra’s als Task Force Ares besmet waren geraakt, werd er alles aan gedaan om een nieuw anti-serum te bemachtigen.

Dit was echter een bijna onmogelijke taak en het zou zonder medewerking van een aantal bezorgde burgers dan ook niet mogelijk geweest om de CO van Ares te redden.
Deze burgers bleken later te werken namens het Muerta Kartel.

De VN heeft voor de tweede maal dit jaar de veiligheidsraad bijeen geroepen.

Tijdens een inspectie op Bunker Hill zijn twee VN inspecteurs gedwongen om hun missie af te lassen vanwege ernstige belemmering van hun werk.

Beide heren moesten hals over kop vluchten ten einde het vege lijf te redden. Om echt een vuist te kunnen maken moeten echter alle partijen voor militair ingrijpen stemmen. Verschillende belangen

maken dit onmogelijk.

De vraag is waarom sommige landen niet willen dat de situatie verandert.

Vreemde ziektegevallen in Daarle!!

Er blijft slecht nieuws uit het oosten komen.
Onlangs is er een plotselinge ziekte uitbraak geconstateerd op Bunker Hill.
Volgens bronnen zijn tijdens een ziekentransport verscheidene mensen besmet geraakt toen een deur van het voertuig werd geopend. Naast enkele soldaten van Black Cobra blijken ook verscheidene burgers besmet geraakt te zijn.

Het ziektebeeld volgt een proces van ‘een beetje grieperig, hoofdpijn, bloedneus gevolgd door uitbarstingen van agressie, open zweren en irrationeel gedrag.


De oorsprong van het virus is vooralsnog onduidelijk een van de veronderstellingen is dat het virus uit een militair laboratorium komt.
Volgens artsen gaat het om een virus dat snel muteert en waarbij de basis verdacht veel lijkt op een biologisch strijdmiddel uit de tijd van de koude oorlog.
De VN is voornemend om de zaak te onderzoeken en zal specialisten het getroffen gebied insturen.
Zowel Black Cobra als team Task Force Ares vinden deze maatregelen niet ver genoeg gaan.
Black Cobra beschuldigt hun tegenstander, … maar ook dat hebben we al eerder meegemaakt.


Nieuws uit Daarle, Bunker Hill

Vanuit het gebied dat wij zo langzamerhand goed kennen is al een tijdje geen nieuws gekomen. Journalisten worden gemeden als de pest door beide partijen nu is gebleken dat beiden zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden. Desondanks zijn wij erin geslaagd om ter plaatse toch weer informatie te vergaren middels onze plaatselijke contacten.

Ondertussen is duidelijk dat drugs de dienst uitmaken op Bunker Hill, de plaatselijke maffia profiteert van de enorme opbrengsten. Team Black Cobra zorgt voor de beveiliging en soms ook voor het transport van de drugs. Ares speelt voor rechter en beul en voert onwettige executies uit, daarnaast wordt er flink gehandeld in wapens waarbij de maffia vaak als tussenpersoon optreed.

De maffia of liever ‘het kartel’ wordt gekenmerkt door gewetenloze schurken die uitsluitend geïnteresseerd zijn in geld. Zij sluiten zich net zo gemakkelijk aan bij de Cobra’s als bij Task Force Ares.

Gelukkig is er hoop aan de horizon. DTF, een politie-eenheid met speciale bevoegdheden en capaciteiten is neergestreken in het gebied om de constante stroom drugs een halt toe te roepen. Uitgelekte rapporten wijzen op een operatie die onlangs met succes is uitgevoerd. Daarbij zijn enige honderden kilo’s drugs en een 5-tal verdachten afgevoerd.

Wij vroegen om de reactie van de leiders van zowel Black Cobra als van Task Force Ares.“Ik heb gehoord dat er onschuldige burgers zijn opgepakt door een stel militanten terroristen, ik weet dat deze mensen onschuldig zijn en ik vermoed dat Ares hier achter zit”, alus Black Cobra leider Ray. Ongeveer dezelfde reactie verkregen wij van Ares.

Ondertussen glijdt het gebied af in een nog onzekerdere toekomst, de gezondheidszorg staat onder druk nu ook enkele gevallen bekend zijn geworden van ebola. Reddingswerkers staan machteloos door het niet afnemende geweld.

Gebied ‘Bunker Hill’ te gevaarlijk voor mensen!

Het is nog onduidelijk wie ter verantwoording moet worden geroepen, maar ondanks alle afspraken schijnen er chemische wapens gebruikt te zijn in het conflict dat nu 5 jaar duurt.

Sommige berichten vertellen het verhaal van mensen die hulpeloos zijn achtergebleven op het slachtveld.

Er zijn locale bewoners gestorven doordat zij het gebied betraden om stoffelijke overschotten te bergen. Naar verluid zijn beide partijen bezig geweest hun mensen terug te halen maar aangezien men uitsluitend met speciale voorzorgsmaatregelen het gebied kan betreden is dat uitgelopen op een fiasco.

Wederom is er een beroep gedaan op de Internationale Veiligheidsraad om een inspectieteam te sturen, vreemd genoeg is dit door beide partijen gedaan.

Ondertussen kunnen locale boeren het land voorlopig niet op en wanneer dat eenmaal wel kan is het de vraag of hun producten überhaupt de markt op mogen.

We kunnen concluderen dat we een nieuw dieptepunt hebben bereikt.

Naast de mislukte oogst van de boeren is er ook nog nieuws dat de locale maffia hun wiet-oogst niet kunnen binnen halen.

Ieder nadeel heb z’n voordeel zou een bekende Hollander gezegd hebben.

ARES LANCEERT HAAR EERSTE RAKET!!

Onlangs heeft Task Force Ares voor het eerst met succes een middenlangeafstandsraket gelanceerd.
Dit meld het de perswoordvoerder van Ares op verontruste vragen van de internationale gemeenschap.
“Ondanks zware tegenstand wisten onze mensen toch een zeer geslaagde operatie te volbrengen en zal er in de toekomst op terug gekeken worden als de omkeer in het conflict tussen Black Cobra en Task Force Ares.”

Het standpunt van de leider der Cobra’s (CO Sjors) is duidelijk; “Als jullie denken dat die gek hiermee stopt wanneer hij ons eenmaal van de kaart heeft geveegd, dan zit je er mooi naast,..”

Het is inderdaad geen toeval dat Ares meer invloed in de regio probeert te krijgen nu zij een troef achter de hand houden.


Een troef waarvan te hopen is dat deze nooit uitgespeeld wordt.

De VN-raad is bijeen geroepen om opnieuw naar het probleem te kijken, er wordt niet uitgesloten om in te grijpen. P

atriot antiraketsystemen kunnen worden ingezet mits alle lidstaten ermee eens zijn.

Dat laatste zou een probleem kunnen zijn aangezien de Black Cobra’s zich ook weer niet bijzonder populair hebben gemaakt.

De slangen kruipen terug in hun hol.

“Onlangs heeft er een slachting plaatsgevonden bij Black Cobra. Dit deed zich voor tijdens operatie ‘Red Dawn’. Het lukte team Ares om de wetenschapper te bevrijden en samen met hem een test raket te bouwen en te testen, de test verliep naar behoren.

De deur staat nu open voor Task Force Ares om het raketprogramma af te ronden en als eerste een goed werkende middenlange afstandsraket te hebben.” Dit vertelde de woordvoerder van Task Force Ares tijdens de persconferentie na Operatie Red Dawn.

De Cobra’s hebben nog niet gereageerd. Wel is duidelijk dat het enige tijd kan duren voordat ze deze klap te boven zullen zijn. Meer dan 80% is niet inzetbaar en slechts 8 man hebben het bloedbad weten te ontsnappen. De rest ligt verspreid in verschillende ziekenhuizen. Ook zijn er nog steeds MIA’s (missing in action), hun aantal is vooralsnog vaag aangezien Black Cobra nog niet heeft gereageerd op vragen van het Rode Kruis.

Volgens CO Luz van team Ares rest hen alleen nog maar de rommel op te vegen die is achtergelaten. “Eigenlijk hebben we die raket niet eens meer nodig, maar nu we al zover zijn,..”

Ondertussen is de internationale gemeenschap ongerust over het raketprogramma van Ares.

“Wat gebeurt er straks wanneer ze (Ares) de Cobra’s hebben overwonnen? Gaan ze dan verder? ” Wie garandeert mij dat wij niet de volgende zijn? “ aldus een bezorgde buur.

Afgelopen maanden kampt T.F.A. met reorganisatie problemen van oud S.F.R.T.

Het was voor C.O Luz een moeilijke tijd omdat hij veel aanvallen heeft gehad van aanhangers van de S.F.R.T. onder leiding van Maurice en Black Cobra.
De Ex-S.F.R.Ters zijn gevonden in de greppel en C.O Maurice is gevangen genomen.

C.O Luz had zichzelf aangegeven bij de V.N. nadat een soldaat/getuige in koele bloede was doodgeschoten en omdat hij nog

steeds verdacht word van de moord op Wally,

Maar deze zitting is uit de hand gelopen toen C.O Luz en C.O Ray in gesprek kwamen met de VN in de rechtszaal.

Er waren 2 onbekende mannen op een scooter gespot die een wapen richten op een T.F.A. soldaat waarop de TFA soldaat schoot en de chaos losbrak.

De VN heeft drugs gevonden in beide HQ’s zowel van Black Cobra als van TFA.

Wat is er aan de hand in Daarle.

De moord op C.O Wally, Onbekende mannen en drugs.

Hoofdverdachte in moordzaak ontsnapt.

Op 23 September J.L. is hoofdverdachte Luziano T ontsnapt tijdens transport naar de federale gevangenis.

Toen na een enorme knal CO Ray zijn mannen erop uit stuurde om poolshoogte te nemen, bleek het transport op een I.E.D gereden te zijn. De omgeving is direct afgezet en er werd direct eerste hulp verleent. Voor een aantal begeleiders was hulp overbodig, zij werden direct gedood door het explosief.

De belangrijke gevangene was echter spoorloos. Deze zou overhandigd worden aan Black Cobra. Zij zouden een veilige doorgang garanderen teneinde de verdachte af te leveren aan VN strijdkrachten. Later werd duidelijk dat Luziano zichzelf in veiligheid had gebracht in een ondergrondse bunker, gewond en ondergedoken wachtte hij op Taem Ares opdat zij hem zouden ontzetten uit zijn benarde positie.

Het hele gebied rondom de AED was voorzien van boobytraps en mijnen, Waarschijnlijk met als reden dat niemand het konvooi levend zou verlaten.
Beide partijen geven op dit punt elkaar de schuld.
Echter het motief ontbreekt voor beide partijen, wellicht is er nog een partij die baat heeft bij de dood van Luziano?

De Waarheid aan het licht.

Daarle werd opgeschrikt door het plotselinge verschijnen van een dode, zo werd aanvankelijk aangenomen. De veronderstelde dode bleek echter de tweelingbroer te zijn van de onlangs verdwenen S.F.R.T. baas Wally.

Een klein gedeelte van het oude S.F.R.T. team heeft besloten geen deel uit te willen maken van het Task Force Ares team. De verdenking dat Wally door Ares uit de weg is geruimd om zo zelf de macht te pakken, is de reden dat deze opstandelingen zich tegen Ares keren. De verbazing was groot toen S.F.R.T. hun voormalige CO ineens in levende lijve binnen zag lopen.

Een verwarde man bleek en niet Wally maar zijn tweelingbroer Maurice die op zoek was naar zijn geliefde broer. Samen met S.F.R.T. ging hij op zoek naar ooggetuigen die zijn broer als laatste hadden gezien.

Via een ingezonden bief laat S.F.R.T. weten dat er inderdaad informatie is gewonnen die aangeeft dat Luziano de persoon is die verantwoordelijk is voor de dood van Wally.

Natuurlijk zijn dit slechts aannames maar een reeks foto’s laat duidelijk de executie van Wally zien en de dader lijkt verdacht veel op de nieuwe CO van Task Force Ares, Luziano.

Laatst genoemde is tijdens Operation ‘The Aftermath ’gevangen genomen door S.F.R.T. die werden bijgestaan door Black Cobra troopers. Daarentegen zijn er ook berichten dat enkele onschuldigen zijn opgepakt door Ares en hardhandig zijn verhoord. Zelfs Black Cobra chef Sjors is door team Ares opgepakt. Er wordt gevreesd voor zijn leven, zoals het er nu naar uitziet is de nieuwe leiding van Ares nog meedogenlozer dan het vorige bewind.
Zit er een limit aan wreedheden?
Wanneer we het conflict na bijna 5 jaar bekijken moeten we erkennen dat alle participanten alleen maar wreder worden en niet geïnteresseerd lijken naar een vreedzame oplossing.

Het Einde van S.F.R.T.


Wat niemand ooit verwacht is nu toch gebeurt, met een pistoolschot is er aan het leven van CO Wally en daarmee het bestaansrecht van de S.F.R.T. een einde gekomen.

Na jaren vechten tegen de Cobra’s is het juist de nieuwe partij geweest die S.F.R.T. voor een en voor altijd de das heeft omgedaan, te weten: Task Force Ares (hierna genoemd als TFA).

Het blijkt nu dat dit altijd al hun plan was aangezien de 2CO Luz klaarblijkens een lid van het elite team TFA was daar hij direct het command overnam nadat hij eerst persoonlijk een einde maakte aan het leven van CO Wally.

Terwijl beide teams samenkwamen in no mans land evenals een afgezand van de VN werd Wally door TFA als een teken

van vriendschap en vrede voor de Cobra’s naar een voorgegraven graf geleid en moest daarin staan.

Terwijl de VN gezand wally probeerde te bedaren liep 2CO Luz achter hem langs en met een schot van een revolver en een trap deed hij Wally en daarmee S.F.R.T. in het graf belanden.

Door de arrogantie van TFA die direct schreeuwden “Wij zijn Task Force Ares!” schrokken een aantal leden van zowel Black Cobra en het voormalig S.F.R.T. en opende het vuur op elkaar.

Hiermee was direct elke kans op vrede in het gebied verkeken.

Maken de Cobra’s zich schuldig aan oorlogsmisdaden?

Verscheidene bronnen maken melding van de gevangename van een persoon.

Deze persoon blijkt de commanding officer van de S.F.R.T. en genaamd Wally.

Al geruime tijd heeft hij de leiding over de reguliere troepen van het Special Forces Response Team. Zijn leiderschap was tot nu altijd onbetwist en gold als daadkrachtig daarbij ging hij altijd zelf voorop in de strijd.

Welnu, dat laatste is hem blijkbaar zwaar komen te staan, tijdens operatie ‘Warmachine’ voerde hij zijn mannen zoals zo vaak aan vanaf de voorste gelederen.

Getuigen zeggen te hebben gezien dat hij werd geraakt en daarna werd meegenomen door de vijandelijke troepen van Black Cobra.


Later werd hij gered in een heldenactie door enkele van zijn elite-troopers. Meer dood dan levend is hij direct naar een hulppost gebracht voor medische bijstand. Artsen vertellen dat herstel enige tijd zal duren en of hij ooit helemaal hersteld is vooralsnog de vraag.

Martijn, de CO van de Black Cobra’s reageerde geschokt. “Ik had geen idee dat dit is gebeurd, en ik betwijfel überhaupt dat dit is gebeurd zoals u mij verteld. Maar als dit waar mocht zijn zal ik zeker de verantwoordelijken straffen”, aldus Martijn.

Blijkens uitgelekte informatie is te herleiden dat CO Martijn hoogstwaarschijnlijk zelf betrokken was bij deze misdaad, foto’s laten een persoon zien die heel veel gelijkenis vertoont met hem. Tevens is er een aanklacht tegen DR. Klavan ingediend bij de VN.
Er is een ook arrestatiebevel uitgevaardigd tegen DR. Klavan.


Task Force Ares zwaar teleur gesteld!

Na het laatste optreden van CO Wally tijdens operation: Bushmaster, heeft Task Force Ares bij monde van de hr Lucas te kennen gegeven dat het gehele team zwaar teleurgesteld is na de geleden nederlaag.
Ares stelt het verlies geheel te wijten is aan slecht leiderschap en een gebrek aan tactisch inzicht.

“De gehele staff is gewoon incompetent en kan nauwelijks hun eigen reet vinden.
Als wij er niet bij zijn wordt het een chaos” Aldus de hr Lucas.

Ondanks S.F.R.T. de zondag afsloot met een ferme overwinning en de tegenstanders gewoonweg wegvaagde, bekijkt Ares de situatie blijkbaar vanuit een ander standpunt.
Na het bekend worden van de uitspraken van de hr Lucas probeerden wij een reactie te krijgen van CO Wally, deze was niet in staat ons te woord te staan.

Na een anonieme tip kwamen wij er achter dat Wally in een hospitaal was gesignaleerd dat zich vooral bezig houdt met patiënten die lijden aan het posttraumatische stress syndroom.

De vraag is of hij daar voor zichzelf was of gewoonweg op visite.

Toen wij de situatie voorlegden aan CO Ray van de Black Cobra’s, gaf hij ons te kennen dat, “Ares zijn anus kunnen kussen, als ze die al weten te vinden en dat het al lang duidelijk was dat CO Wally zo gestoord is als een klapdeur, die hadden ze al lang moeten opsluiten!”

Een ding is duidelijk, dat het vooralsnog niet duidelijk is.

TASK FORCE ARES KIEST ZIJDE

Na een hevige strijd op Bunker Hill is gebleken dat Task Force Ares de zijde van S.F.R.T. heeft gekozen. Vanaf het moment de strijd begon schaarden meerdere Ares leden zich zij aan zij bij hun S.F.R.T medestrijders. Of deze situatie tijdelijk is weten we niet. Na telefonisch contact met een van de Ares topstukken is men niet meer te weten gekomen dan dat de samenwerking op dit moment goed is. Black Cobra leider Sjors laat weten ; ‘Ares ?,..dat zijn lamme zakken, dat hebben we al vaak genoeg gemerkt’. Op de vraag waarom zij juist voor S.F.R.T. hebben gekozen antwoordde Sjors; ‘Het zal wel met geld te maken hebben, dat is het enige wat hen interesseert, het welzijn van de burgerbevolking niet. Dat is iets wat ons wel aan het hart gaat, als S.F.R.T. zich nou gewoon gewonnen geeft kunnen we het land weer opbouwen.’

S.F.R.T. woordvoerder Luziano liet onze redactie weten niet inhoudelijk te willen reageren, wel wilde hij kwijt dat de S.F.R.T. een goede samenwerking heeft met de leden van Task Force Ares.

Over de beschuldigingen dat de S.F.R.T. weinig doet voor de burgerbevolking kaatste hij de bal terug naar Black Cobra,; ‘Het enige wat die slangen willen is totale macht over het gehele gebied, over mijn lijk. Ik ga door tot ik iedere adder cobra , python heb afgeslacht.’aldus Luziano.

Vooralsnog lijkt het duidelijk dat de Cobra’s in het vervolg twee vijanden hebben, of dit betekend dat het conflict nu snel te einde zal komen is de vraag. De nederlaag die zij onlangs toedienden aan het adres van S.F.R.T. / Ares spreekt voor zichzelf.


S.F.R.T. LAAT SPIERBALLEN ZIEN!

Het Special Forces Response Team heeft onlangs haar kracht getoond door de Black Cobra’s een nederlaag te bezorgen. Dit gebeurde op zondag 26 maart. De inzet van een mortierteam bleek een juiste zet.

CO Wally is blij met het behaalde succes, “onze volharding was absoluut geweldig, dat heeft geresulteerd in deze mooie overwinning.

De Cobra’s hadden hun handen vol aan de S.F.R.T.-ers, daarnaast werden zij geregeld dwarsgezeten door Task Force Ares, tot een moment dat een lid van Ares de briefing van CO Ray wilde verstoren.
Direct werd de persoon in kwestie afgevoerd onder kwaadaardig geschreeuw van diens kameraden.

Helaas voor de Cobra’s werd niet lang daarna het individu ook weer snel bevrijd door leden van Task Force Ares. De onderlinge verhoudingen waren al niet goed te noemen maar dit wijst zeker op een verdere breuk tussen de twee partijen.

Brandstof en munitie worden een steeds groter probleem voor beide partijen.Dus vormen deze items ook een steeds beter doel voor de tegenstander.
Beide teams probeerden elkaar’s brandstofvoorraad te vernietigen tijdens commando acties.

Het is ons niet bekend of dit ook daadwerkelijk is gelukt. Een dergelijke actie zou vermoedelijk ook burgerslachtoffers eisen en hoewel beide partijen daar in het verleden niet voor terugdeinsden lijkt het alsof men daar nu meer rekening mee houdt.

Leo Eugenaar uw correspondent ter plaatse @ 3NNGEWELDADIGE OVERVAL GEVANGENENTRANSPORT.

Tijdens gevechten tussen S.F.R.T. en Black Cobra heeft Black Cobra zijn kans gegrepen een gevangenen transport op zeer geweldadige manier te overvallen.

Hierbij zijn onder anderen een raketwerper en een aantal nog nader te onderzoeken explosieven gebruikt. Waarschijnlijk zijn de Cobra's via een spion erachter weten te komen dat dit transport de beruchte hacker "Victor Irus"

zou vervoeren naar een zwaar bewaakte gevangenis.

Niet lang daarna kwam het bericht binnen dat de datakluis van S.F.R.T. gehackt bleek te zijn.

Task Force Ares zegt van niks te weten maar er zijn documenten binnengekomen op de redactie dat hoewel Ares bezig was met het uitbreiden van hun eigen gebied, ze wel degelijk medewerking hebben verleend en daarom dus van meer weten.

Ondanks dat de data in bezit is van Black Cobra heeft S.F.R.T. weten te voorkomen dat de data uit het biedgezonden kon worden.


Leo Eugenaar voor 3NN

Task Force Ares rekruteert!

Op Bunker Hill zijn onlangs specifieke tests afgenomen door Team Ares.

Waarvoor deze tests dienen daar wil Ares niet op reageren maar na enige navraag bij Black Cobra en S.F.R.T. blijkt dat het verschillende onderwerpen betreft.
Onder andere stonden schieten en EHBO op het programma. Volgens de woordvoerder van Black Cobra ging het om een mogelijke coalitie met Task Force Ares, hetzelfde weet de S.F.R.T. te melden.

Beide partijen reageerden dan ook verbolgen wanneer bleek dat Ares nog S.F.R.T. nog Black Cobra als partner aanmerkte. Beide partijen krijgen steeds minder financiële steun van hun achterban en zoeken naarstig naar andere manieren om tactisch voordeel te halen.

Bij enig navraag bij de VN afgevaardigde verantwoordelijk voor Bunker Hill, wist deze ons te vertellen dat Ares al enige tijd de aandacht trekt van de VN.

Waar zij tot voor kort nog gezien werd als een arbitraire partij valt nu op te merken dat zij steeds vaker een eigen agenda heeft.

De VN meld dat al sinds enkele maanden het contact niet goed verloopt tussen Ares en de VN.

“Ik weet niet precies wat ze uitvreten, maar dat ze mij er niet bij wilde hebben was wel duidelijk”, zo zei Majoor Farid van de VN.

Farid was in het gebied om te zoeken naar een collega die vermist werd in het gebied.

Team Ares liet hem vervolgens in de steek wist hij uiteindelijk met hulp van de S.F.R.T. zijn collega te lokaliseren.

Vooraanstaand lid S.F.R.T. valselijk beschuldigd!

Tijdens operation Steel Curtain is nog maar eens gebleken waartoe de huurlingen van Black Cobra in staat zijn. Niet alleen bedienen deze huurlingen zich van extreem geweld ook is laster en propaganda een middel dat zij niet schuwen.

Onlangs is een respectabel persoon zonder een smet op diens staat van dienst opgepakt door ‘medewerkers’van Black Cobra. Of zij hiervoor expliciet opdracht voor hadden gekregen is ons niet bekend, Black Cobra wilde ons voorafgaand dit artikel niet te woord staan. De persoon in kwestie is naar eigen zeggen uren lang vast gehouden en ondervraagd. De vragen gingen over zijn vermoedelijke bijdrage wat betreft het bloedbad rondom de begrafenis van Applepie. Nadat hij hen had medegedeeld er niets van af te weten werden zijn ondervragers steeds agressiever en dwongen hem om een bekentenis af te geven.

Momenteel wordt het slachtoffer medisch onderzocht daarna zal de VN waarschijnlijk de vermoedelijke daders willen spreken.

Nu de feestdagen naderen stuurt de S.F.R.T. aan op een tijdelijke wapenstilstand. Niet alleen is dit een fijne geste voor alle burgers in en rondom Daarle maar daarnaast geeft het hen een mogelijkheid om hun munitievoorraad aan te vullen en een aantal soldaten verlof te geven.

Black Cobra heeft nog niet gereageerd op het voorstel.


Begrafenis loopt uit de hand.


Talloze slachtoffers zijn gevallen tijdens de begrafenis van journalist R. Applepie.

Task Force Ares was verantwoordelijk voor de veiligheid en had maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden.

De CO’s van beide partijen waren aanwezig om hun laatste eer te bewijzen aan Applepie die zelf nooit een bepaalde kant heeft gekozen.


Naast de CO’s waren er van beide partijen ook nog eens twee onbewapende strijders aanwezig.

Alles leek goed te gaan tot op een bepaald moment paniek uitbrak en een kettingreactie veroorzaakte die zijn weerga niet kent.

Volgens onze informatie betrof het een BC strijder die begon met schreeuwen en vuren.

Waarschijnlijk zal de VN dit geval nog gaan onderzoeken.

Het resulteerde echter wel dat Applepie op dat moment nog immer niet ter aarde was gesteld en dit waarschijnlijk in besloten kring alsnog is gedaan in de uren na het bloedige conflict.

Een trieste dag voor Daarle en voor de persvrijheid!

Onlangs is van ons heen gegaan, R. Applepie.

We zullen hem missen.
Niet alleen was hij een goede collega maar ook nog eens als prachtig mens.

Ondanks hij zijn uiterlijk niet mee had wist hij toch de mensen te bereiken met zijn prachtige fotoreportages en interviews.
Hij zal begraven worden op Bunker Hill in besloten kring.

Zijn specialiteit was om in oorlogsgebieden goede reportages van alle strijdende partijen te maken, hij koos nooit voor een bepaalde partij maar was uitsluitend geïnteresseerd in de waarheid.
Dezelfde waarheid die deze krant, als een van de weinigen al jaren plaatst zodat u goed op de hoogte blijft.

Tijdens operation: Steamroller begaf Applepie zich in een gevaarlijke situatie, zoals hem wel vaker overkwam.
Volgens ooggetuigen is hij door S.F.R.T. gevangen genomen en ter plaatse geëxecuteerd.

Het exacte verhaal is niet geheel duidelijk, Black Cobra zou in dit verhaal ook een belangrijke rol gespeeld hebben. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurt.

Het op korte termijn samengestelde onderzoeksteam heeft meteen haar eerste taak, het veilig stellen van alle camerabeelden direct een immense taak.

Volgens omstanders zou Applepie een videocamera gebruikt hebben naast zijn gewone camera.

Op dit apparaat zou te zien kunnen zijn wie er verantwoordelijk is voor zijn dood.

Helaas zijn alle beelden die uitsluitsel kunnen geven verwijdert van zijn fotocamera onze hoop gaat nu uit naar de videocamera.

Helaas is deze niet aangetroffen bij zijn persoonlijke spullen.

Journalist Applepie ontsnapt aan wisse dood!

Tijdens operation: Rise and Fight werd correspondent Remco Applepie ontvoerd door eenheden van de S.F.RT. Applepie was op dat moment een zelfstandig onderzoek aan het doen naar de gevolgen die gifgasaanvallen zouden hebben achtergelaten in het gebied. Hij werd door Black Cobra eenheden beschermd tijdens zijn inspectieronde.

Volgens genoemde eenheden nam Applepie, die binnenkort hoopt vader te worden, veel te veel risico door naar die gebieden te gaan waar de S.F.R.T. te veel manschappen had. Dit resulteerde uiteindelijk in zijn gevangen name.

S.F.R.T. baas ‘Cola’ stelde een dwangsom op vijfhonderdduizend Daarle Dollar. Hij stelde dat dit geld bedoeld was om de schade te herstellen die Black Cobra had veroorzaakt tijdens de gasaanvallen. Dit laatste wordt nog steeds door Black Cobra ontkend, en refereert naar onderzoeken van de VN waaruit niet kan worden opgemaakt wie wat precies gedaan heeft. Wat wel frappant is ,is dat juist S.F.R.T. steeds het onderzoek probeert tegen te houden.

De twee partijen verzamelden rond 14.00u te midden het ‘no mans land’, het gebied wat voor beide partijen te gevaarlijk is te verblijven. De twee partijen stonden oog in oog tegenover elkaar terwijl op het Ho Chi Minh pad de daadwerkelijke uitwisseling plaatsvond.

Terwijl Applepie door twee bewakers werd begeleid richting uitwisselpunt, trok de moedige Applepie een mes te voorschijn en doodde beide bewakers voordat hij een run nam naar eigen veiligheid. Dit gebeurde nog voordat S.F.R.T. in het bezit kwam van het losgeld.

S.F.R.T. laat bij monde van CO ‘Cola’ weten dat Black Cobra weer eens heeft bewezen dat ze niet te vertrouwen zijn.

Verder liet Cola weten blij te zijn met de steun die hij mocht ontvangen van Task Force Ares, hoewel hij graag had gezien dat zij deze vuile streek van Black Cobra had weten te voorkomen.

Correspondent R Applepie vanuit Daarle;

Het waren een paar spannende dagen hier in Daarle, het kleine dorpje dat we zo onderhand goed kennen.

Naast de reguliere schermutselingen tussen de huurlingen van de Black Cobra’s en de soldaten van het Special forces Response Team (S.F.R.T.) verscheen plotseling een geheel andere speler ten tonele.

Ze stelden zich voor als Task Force Ares (god van de oorlog) maar werden al snel herkend als voormalige Black Cobra’s en een enkele S.F.R.T.-er.

Duidelijk was dat zij business bedoelden, met voertuig en uniform en tot de tanden bewapend gaven zij middels hun woordvoerder de Dhr Pling, te kennen dat hun loyaliteit te koop was.

Echter dit was niet slechts het praatje dat de Dhr Pling hield aan de BC-kant, volgens bronnen werd op het zelfde moment ook de S.F.R.T. toegesproken.

Triple-cross

Dat van loyaliteit geen sprake kan zijn werd duidelijk in het verloop van de strijd.

Voor het betalen van haar soldaten en officieren moest de S.F.R.T. een grote hoeveelheid geld transporteren naar het hoofdkwartier alwaar de soldij zou worden uitbetaald.

Gezien de situatie in de regio werd T.F. Ares een vergoeding beloofd (hoe hoog is niet bekend) om te assisteren tijdens het transport over de weg.


Alles leek goed te gaan totdat ineens vanuit alle kanten Black Cobra strijders op de S.F.R.T. begonnen te vuren en de weg blokkeerden met een voertuig. Een van de S.F.R.T. overlevende vertelde; “Plotseling was er chaos, van alle kanten werden we onder vuur genomen en de mannen van Ares , die ons zouden beschermen begonnen ineens ook op onze mannen te schieten.

Ik had geluk dat ik kon weg komen maar de rest is gewoon als vee afgeslacht.”

Ook S.F.R.T. CO Patrick vertelde dat het niet anders kon zijn dan dat het een vooropgezet plan was tussen Black Cobra en T.F. Ares en dat dit natuurlijk wel te stof tot nadenken geeft.

Wat er daarna gebeurde is echter nog verwerpelijker, als dat al mogelijk is.

Dankzij een geheime filmopname weten we wat er vervolgens gebeurde.

Terwijl de lading van het geldtransport voertuig over geladen wordt naar het voertuig van Ares ontstaat er een schietpartij waarbij Ares probeert alle aanwezige Black Cobra’s te elimineren, enkele leden van T.F. Ares worden zelf ook het slachtoffer van rondvliegende kogels.

Echter de chauffeur van T.F. Ares weet met de gehele buit weg te komen.

De waarde zal enkele miljoenen bedragen.

Een ding is zeker , zowel Black Cobra als S.F.R.T. zullen hun handen vol hebben aan Task Force ARES.

Journalisten zijn vogelvrij!

Wederom is een van onze journalisten beschoten tijdens gevechtshandelingen tussen Black Cobra en S.F.R.T. in het dorpje dat ze onderhand zo goed kennen Daarle.

Ondanks de toezegging dat zijn veiligheid was gegarandeerd is hij bewust onder vuur genomen en gewond geraakt. Gelukkig kunnen we melden dat zijn toestand stabiel is.

Hoe het voorval heeft plaatsgevonden is op dit moment nog onduidelijk maar een hoge functionaris van de VN veiligheidsraad heeft verklaard dat dit niet zonder consequenties voorbij zal gaan.

Tijdens een gesprek liet hij de letters T.F.A. vallen, waar deze letters voor staan is niet bekend, de functionaris wilde verder niet op zaak ingaan en vertelde dat men het nog wel zou zien.

Voor de tweede maal zijn er ook voertuigen gebruikt door beide partijen maar vooral Black Cobra heeft hier hun voordeel mee gedaan.
Het tactische nut is S.F.R.T. vooralsnog ontgaan maar gezien de uitkomst zullen zij hoogstwaarschijnlijk ook gaan investeren in rollend materieel.

Dit was Leo Eugenaar, correspondent te Hellendoorn

Daarle 2016,

‘Mist wolken hangen boven Bunker Hill en er heerst een absolute stilte over het terrein.

Links en rechts van mij liggen soldaten, sommigen in sleuven die bescherming bieden tegen geweervuur, anderen achter bomen, de ogen wijd open op zoek naar mogelijke vijanden. Men zou kunnen denken dat er niets aan de hand is, echter al deze kameraden zijn slachtoffer geworden van het gifgas aanval die Black Cobra heeft gebruikt tegen de S.F.R.T.’

Zomaar een stuk tekst uit een brief van een S.F.R.T. soldaat, waaruit blijkt dat Black Cobra zich heeft verlaagd tot het gebruik maken van strijdgassen. Dezelfde strijdgassen die de Britse soldaten ervaarde tijdens de slag om de Somme tijdens de eerste WO.
Dezelfde strijdgassen die de Koerden ervaarde tijdens hun strijd tegen Sadam Hoessein in de 80’s.

Black Cobra woordvoerders laten weten geen gifgas gebruikt te hebben maar dat er waarschijnlijk bij de S.F.R.T. een “experiment” verkeerd is gegaan.

De VN stuurt wederom mensen naar het gebied om de boel te onderzoeken, net als in het verleden is de VN erg sceptisch over het verhaal van Black Cobra.

S.F.R.T. soldaten die erbij waren en niet zijn bezweken aan het gifgas melden dat een hoge uitkijktoren, genaamd ‘Sniper Tower’ waarschijnlijk dienst heeft gedaan om de gifaanval te coördineren. Bij gebrek aan airsupport zijn hooggelegen plaatsen een vereiste om granaten naar de juiste vijandelijke posities te loodsen. Deze toren zou wel eens de inzet kunnen worden in de volgende slag. Teneinde bevrijd te zijn voor nog meer gifgas aanvallen zal S.F.R.T. genoodzaakt zijn het gebied waarin de toren staat te bezetten.

Martelpraktijken op Daarle?

Nadat de S.F.R.T. voor de tweede maal op rij haar vijanden volledig had weggevaagd, zijn er vragen onstaan binnen de VN.

Black Cobra commandant ‘Ray’ heeft onlangs de veiligheidsraad geattendeerd op het martelen van zijn ondergeschikte door zijn opponent S.F.R.T. CO ‘Daan’.

“Net voor de middag wist S.F.R.T. mijn 2nd (tweede in rang) gevangen te nemen,” aldus Ray.

Wat vervolgens gebeurde is in strijd met bijna alle regels van het verdrag van Geneve.

Via een koerier werd een filmpje bezorgd waarop te zien was hoe de 2nd onderhanden werd genomen.

Dit filmpje heeft Ray naar het internationale tribunaal gestuurd met een aanklacht aan S.F.R.T. (Daan). De vraag is nu of Daan wordt ontheven uit zijn functie en er een onderzoek ingesteld zal worden.

De woordvoerder van de VN, Dick Hard vertelde tijdens een persconferentie dat er eerst naar het ‘zogenaamde’ bewijs moet worden gekeken. De veiligheidsraad zou erg geschokt zijn wanneer dit waar blijkt te zijn.

Minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert zei dat het ondenkbaar is dat Nederlandse militairen werkzaam bij de S.F.RT dit soort praktijken oogluikend toelaten. Op de vraag wat zij daar zelf aan gaat doen wist ze niet veel meer te antwoorden dat, ”Dat het voorval eerst onderzocht dient te worden en dat men er vooralsnog geen conclusies aan moet verbinden, zeker nu het tij gekeerd lijkt te zijn en de S.F.R.T. eindelijk echte vooruitgang aan het boeken is,” aldus de minister van defensie.

Dit was Leo Eugenaar, correspondent te Hellendoorn

“Laatste fase”

Wederom is er weer zwaar gevochten op Bunker Hill, het gebied is doordrenkt met bloed van alle slachtoffers die dit conflict al meer dan drie jaar eist.

Na het lafhartige optreden en het verraad van CO van Hell is deze voormalige S.F.R.T.-er overgelopen naar Black Cobra echter is het een speciaal gevormd team gelukt hem op te sporen en veilig af te leveren aan het Hoger Gerechtshof.

Heel even leek het erop dat van Hell de dans was ontsprongen maar gelukkig wist een oplettende S.F.R.T.-er hem alsnog in de kraag te vatten.

Black Cobra leed verschrikkelijke verliezen en de vraag ontstaat of CO Ray nog voldoende mannen overhoudt om S.F.R.T. te weerstaan. Het zijn strohalmpjes waaraan Ray zich weet vast te klampen nu dat er een andere wind waait bij zijn tegenstander. De joint Task-force die Co Coke en Daan hadden samengesteld liet blijken dat de handschoenen nu uit zijn.

Daan 2de in rang zei tegen onze verslaggever; “We gaan het spel net zo spelen als BC, met het kleine verschil dat wij goed getraind en goed gemotiveerd zijn”.

Black Cobra CO Ray liet weten; “Ik ben niet bang voor de beste man, wij maken al jaren de dienst uit en afgelopen keer waren we gewoon een beetje in slaap gesust, wees gerust we zijn wakker geworden.” Op de vraag of hij nog voldoende slagkracht over heeft om zijn woorden kracht bij te zetten zei hij; “ Slagkracht? Dat stelletje ongeregeld kan ik desnoods in mijn eentje aan, wat ik vorige keer ook duidelijk liet zien. De laffe streek om mijn 2nd in command te kidnappen getuigd alleen maar van slechte mensenkennis want nu gaat die zogenaamde Daan eraan haha”.

S.F.R.T. laat bij monde van Daan weten dat men het volste vertrouwen heeft en zelfs Co Coke met verlof heeft gestuurd. “Alleen nog wat nablussen, hier en daar wat van dat slangenspul elimineren en de burgers kunnen weer terug naar hun huizen.”Aldus Daan.

Laten we hopen dat de strijd eindelijk kan eindigen en de mensen weer hun leven kunnen oppikken. Als we Daan moeten geloven kunnen de mensen morgen nog hun woningen betrekken, hebben we dat al niet eens eerder gehoord.

Operation: Hammerhead zal het moeten uitwijzen.

Dit was Leo Eugenaar, correspondent te Hellendoorn


R.I.P. Ferdinant Haal

Het is een inkt zwarte dag voor de journalistieke wereld.

Onze trouwe reporter Ferdinant is onlangs op laffe wijze omgebracht door leden van Black Cobra.

Dat is op beeldmateriaal te zien waar hij op brute wijze word vermoord.Ferdinant laat een vrouw en 2 kinderen achter.

Onze innige deelneming gaat naar alle familie en vrienden van Fer.

Waarom deze laffe daad is uitgevoerd is nog onbekend. Klaarblijkelijk viel het interview met ex S.F.R.T. Co.Sjors niet in goede aarde. Net nadat het interview voorbij was veranderde abrupt de stemming.

Blijkbaar werd er informatie gegeven die ten nadele van Black Cobra of Sjors zelf zou kunnen werken, het ware verhaal zullen we nooit te weten komen tenzij onze reporter een back-up heeft gemaakt.

Dit is iets wat nog nader onderzocht wordt.

We kunnen op dit moment niet vertellen hoe de situatie ter plaatse is maar er wordt gevreesd voor het ergste, S.F.R.T. staat wederom met haar rug tegen de muur na het uitblijven van voldoende munitie voor haar zware wapens, hopelijk krijgt de missie meer steun van de VN en wordt het luchtgeschut ingezet. Dit hebben we helaas al vaker in de geschiedenis gezien dat soms andere belangen hoger worden ingeschat dan het leven van de man op de grond, the Grunt.

Leo Eugenaar, correspondent te Hellendoorn


Is van Hell ‘CO SFRT’ overleden?

Tijdens het laaste gevecht tussen Black Cobra en de S.F.R.T. zijn er vele slachtoffers gevallen, waar onder ook vele onschuldige burgers. Volgens ooggetuigen is er door beide partijen gifgas gebruikt het geen dat door CO Ray stellig ontkend wordt.

Hij verklaarde onlangs tijdens zijn nieuwjaarsrede dat Black Cobra zich juist verre heeft gehouden van , zoals hij noemde, “Het meest eerloze wapentuig waarover de mensheid kan beschikken. Wij zijn zoals de vikingen, hard, meedogenloos maar eerlijk”.

Hij richtte zijn woede voor de zoveelste maal richting S.F.R.T. en noemde S.F.R.T. CO Sjors van Hell een leugenaar en een oorlogsmisdadiger.

Commanding Officer Ray Black Cobra

Ook amnestie-international maakt zich ernstige zorgen omtrent de vraag wie de gifgassen heeft ingezet en heeft de VN gevraagd alle betrokkenen te benaderen om uit te zoeken wie er verantwoordelijk is.

CO Ray (BC) heeft direct toegezegd mee te willen werken aan het onderzoek, in tegenstelling tot CO van Hell (S.F.R.T.), van hem is niets meer vernomen en volgens bronnen bevind hij zich niet meer in het S.F.R.T. hoofdkwartier.
Is hij wellicht het slachtoffer geworden van de anthrax die hij zelf heeft ingezet of speelt Black Cobra een vies spel.

Ondertussen zijn de onlangs besmette gebieden weer vrij gegeven en kunnen de bewoners hun doden begraven.
Een nieuw jaar met weinig goeds in het vooruitzicht.

Wij blijven echter u het nieuws brengen met onze verslaggevers ter plaatse.


Dit was Ferdinant Haal voor 3NN News.Commanding Officer van Hell SFRT

Het einde van het leven zoals wij het kennen.

Daarle, veldhospitaal net achter de gevechtslinies.

Aangekomen in het hospitaal valt een ding direct op, de stilte. Afgezien van hier en daar een kreunend geluid zijn het alleen de in speciale overdrukpakken gehulde figuren die praten en heen en weer lopen.

De rest is aan het overlijden of al overleden. Een aantal patiënten heeft antracietkleurige korsten op de huid, zij hebben de Anthrax (vandaar de naam) via wondjes of via voedsel binnen gekregen. Deze patiënten hebben nog een kans hetzij een kleine. De rest heeft het spul via de luchtwegen binnengekregen en kunnen eigenlijk niet verder behandeld worden behalve het begeleiden richting vroegtijdig overlijden.

Dit is het resultaat van afgelopen veldslag op Bunker Hill. Naar verluid probeerden beide partijen elkaar te bestrijden met een vuile bom maar is S.F.R.T. hier als eerste in geslaagd door een belangrijk gebied (Cap-Point) te besmetten met Anthrax.

De VN raad is met spoed bijeen geroepen om te oordelen over dit nieuwe dieptepunt.

Natuurlijk ontkent S.F.R.T. bij monde van hun nieuwe CO. Sjors van Hell.

“Het is pure laster wat ze daar zeggen vanachter hun bureautjes, ik ben nooit van plan geweest om dit soort middelen te gebruiken. Onze Green Slime (intel) had ons voortijdig gewaarschuwd dat Black Cobra iets van plan was met NBC. Helaas is tijdens een missie iets verkeerd gegaan nadat wij het materiaal hadden veroverd, door Black Cobra tot explosie gebracht. “ aldus van Hell. Maar alle vingers wijzen uw kant op, leg ik hem voor. “Ja, natuurlijk, zo spelen die Slangen dat. Ze hangen direct aan de bel bij de VN en lopen te huilen als er iets niet gaat zoals ze willen. Nou, laat me een ding vragen, zou ik mijn eigen Cap-point opblazen?”

Het gebied is op verschillende plaatsen onbegaanbaar vanwege het besmettingsgevaar, hoe de strijdende partijen hiermee om zullen gaan zullen we zien tijdens Operation: Anthrax.

Ferdinant Haal , Daarle Bunker Hill

VICTORY!! Daarle bevrijd!

Het goede nieuws waar we al zo lang op wachtten is er eindelijk! Na een ruim twee jaar bittere strijd is het gedaan met de huurlingen van Black Cobra. Nog enkele brandhaarden blussen en dan kan er het sein ‘Brand Meester’ gegeven worden.

Al geruime tijd leek het alsof Black Cobra onoverwinnelijk was, maar gezien ontwikkelingen de laatste tijd kunnen we concluderen dat S.F.R.T. de eindzege in zicht heeft.

Verraad bij Black Cobra! Uit bevestigde bronnen is duidelijk geworden dat de coalitie van huurlingen langzaam uiteen begint te vallen.

Zo is onlangs een splintergroep met de kleurrijke naam ‘Death Squad’uit het huurlingenleger gestapt na een hevige ruzie over geld.

‘Ouwe’ de bijnaam van de Black Cobra-leider is furieus en bereid de afvalligen te straffen.

Death Squad heeft zich aangesloten bij S.F.R.T. en hen belangrijke informatie verstrekt, echter het zijn huurlingen en niemand kan raden wat hun volgende stap zal zijn.

Special Forces Response Team (S.F.R.T.) heeft na het aantreden van nieuw kader alle slagen gewonnen. CO Sjors van Hell (whats in a name?) geeft telkens duidelijk aan wat hij verwacht van zijn Special Forces, mochten zij in gebreke blijven dan maken zij kennis met zijn achternaam.

Ferdinant Haal , Daarle.

Hoop doet leven!

Na het laatste gevecht tussen de Black Cobra’s en de S.F.R.T. is er bij de bevolking opnieuw hoop ontstaan.

Enige tijd geleden leek het alsof de S.F.R.T. geen partij was voor de gehate huurlingen van “de Ouwe”.
Plotseling beet de S.F.R.T. van zich af zoals het nog nooit had gedaan en zorgde voor een vernederende dag voor de Cobra’s. De Hr. Khali was in geen omtrekken te bekennen, waarschijnlijk bang voor de consequenties wanneer hij ingerekend zou worden. Het bedrag dat op zijn hoofd staat komt in de buurt van de zes nullen en bijna evenaart hij zijn vader wat dit betreft.

Ondertussen gaat de bevolking of wat er van over is gebleven door met leven , iets gesterkt door de wetenschap dat S.F.R.T. nog reserves heeft. De S.F.R.T. heeft het zich moeilijk gemaakt om voor hun leider Thorsten te kiezen en zo de steun van de VN te moeten missen, wat betekend dat de bevoorrading minimaal zal zijn. De VN eist onmiddellijke uitlevering van Thorsten, zoals bekend wordt deze gezocht voor oorlogsmisdaden.

Het werk als journalist is bijna onmogelijk te noemen, de meeste uren is er geen elektriciteit, het internet wordt streng bewaakt door Khali’s handlangers, iedere klacht tegen het regime betekend een nachtelijk bezoek van zijn handlangers wat meestal uitdraaid op verdwijning van de aardbodem. Eten is schaars en men leeft voornamelijk van de hulpgoederen die door de VN wordt rondgedeeld.

Stuurt Fort Bragg nog troepen om het S.F.R.T. te versterken of laat nu ook hun basis hen in de steek?

Operation: Dropped zal het uitwijzen.

Daarle Bunker Hill 2015,


Het gebied dat steevast het favoriete slagveld vormt voor zowel het Special Forces Response Team (S.F.R.T.) als voor het huurlingenleger Black Cobra, ligt er verlaten bij.

Onlangs was de strijd weer opgelaaid doordat CO Thorsten wist te ontsnappen tijdens een gevangene transport. Geholpen door een stel trouwe aanhangers kon hij na een kort en hevig vuurgevecht weer zetel nemen op zijn troon, als leider van de S.F.R.T. De VN is in alle staten en verklaarde zelfs dat het troepen zal sturen om de Black Cobra’s bij te staan.

Niet al te lange tijd geleden waren de rollen nog omgedraaid.
Black Cobra is natuurlijk de lachende derde, CO Rob (Ouwe) is de spreekwoordelijke hond die er met het bot vandoor gaat.

Het laatste gevecht mag dan wel voor de S.F.R.T. hun leider opgeleverd hebben, maar de Troopers hebben flink op hun donder gekregen van de steeds sterker wordende Cobra’s.

Iemand die de S.F.R.T. tot de laatste man wilt uitroeien is ‘Crazy’ Iwan Khali, de zoon van de vermoorde president. Vanaf het moment van het overlijden van zijn vader, stelt hij alles in het werk om zoveel mogelijk slachtoffers te maken onder de Troopers, met name wil hij een persoon Thorsten.

Uit geheime rapporten blijkt dat Khali bezig is om geld bijeen te brengen vanuit fondsen en giften waarschijnlijk om de huurlingen van Black Cobra voor zich te winnen.
Zodat hij Thorsten in handen kan krijgen.

Thorsten staat hoog genoteerd op de zogenaamde "Black List"

Hoe dit allemaal verder zal gaan kan men zelf mee maken tijdens Operation: Black List.

DAARLE BEVRIJD!

Overal ziet men de mannen van het huurlingen leger Black Cobra hun uitrusting bijeen grabbelen en klaar maken voor een aftocht. Na het laatste pak slaag dat S.F.R.T. heeft uitgedeeld is het animo om te strijden ineens een stuk lager.

De bevolking kan het bijna niet geloven maar de lange strijd lijkt tot een einde gekomen. Vluchtelingen die net over de grens hun heil hadden gezocht staan nu weer op het punt terug naar huis te keren dezelfde huizen die tot voor kort waren bezet door huurlingen.

De machtsstructuren binnen beide organisaties lijken ook te zijn verandert. S.F.R.T. werd onlangs geleid door een onderofficier in plaats van een in West Point opgeleide staff officier, ook bij Black Cobra schijnt het een en ander te zijn verschoven. Een nieuwe leider is opgestaan en probeert Black Cobra te redden van zijn ondergang. Of dit slechts een laatste stuiptrekking is zal blijken. Nadat zij hun hoofdkwartier zijn kwijtgeraakt is het de vraag of Black Cobra zich ooit kan herstellen.

Volgens onze informanten binnen de VN zal de voormalig CO Thorsten , die onlangs was aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden, naar een andere locatie vervoerd worden, de huidige locatie bied niet voldoende waarborg tegen eventuele bevrijdingsacties. Eind mei zal Thorsten zich moeten verantwoorden tegenover een tal van rechters, dan zal duidelijk zijn of hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de grafschennis van voormalig president Khali.

Niet alleen de huurlingen van Black Cobra verdwijnen van het toneel, de lokale groep Al moute Aswade die voorheen telkens voor veel dood en verderf zorgde hebben hun biezen gepakt en zijn al enige tijd niet meer gesignaleerd.

Niemand zal hen missen, zowel SFRT als Black Cobra hadden slechte ervaringen met hen.

Van het front.

Daarle 2015, de bevolking heeft net de kerstversiering opgeruimd, het laatste vuurwerk is afgestoken en zien uit naar een beter jaar dan het vorige.

Ondertussen groeien de aantallen vluchtelingen in de kampen op de grens. De situatie daar wordt steeds slechter naarmate de aantallen stijgen. Er is een te kort aan tenten en warme dekens. Het Rode kruis stuurt met grote regelmaat medicijnen en voedsel naar Bunkerhill maar vaak worden die transporten onderschept door Black Cobra. Even later zijn dezelfde producten voor enorme bedragen te koop op de zwarte markt.

Beide partijen hebben zich gehouden aan het tijdelijke staak het vuren, maar is dit aanleiding tot diplomatieke naderingen tot elkaar? Ik betwijfel het, weliswaar worden er minder troepen waargenomen maar dat wil geenszins zeggen dat er niet gestreden zal gaan worden.

De huidige situatie is dat SFRT CO Thorsten nog steeds in gevangschap verkeerd, dat zijn ondercommandanten het geprobeerd hebben om SFRT naar een overwinning te leiden maar daarin te kort geschoten zijn. Wel is de TLV (Carl Gustav 80mm) nog steeds in handen van SFRT.

Black Cobra heeft afscheid genomen van hun charismatische leider Nigel en is opgevolgd door Martijn, die ondertussen de klappen van de zweep kent en Black Cobra het laatste event naar een prachtige overwinning leidde .

De vraag is, zal SFRT zonder hun CO genoeg weerstand kunnen bieden of zullen zij de genadeklap krijgen, of zal Black Cobra ten onder gaan aan hun zelfvertrouwen zoals ook ooit het Romeinse rijk ten onder ging?

Niets is zeker dit komende jaar, slechts een ding is wel zeker, dat er weer gestreden zal gaan worden op 24 en 25 januari tijdens Operation: Ares.

Operation: SUB-ZERO

Vrijlating geeist !

Advocaat Wolowitch is woest over de manier waarop zijn cliënt wordt behandeld.

Als raadsheer van CO Thorsten moet hij waken over het wel en wee van de aangeklaagde, echter wordt het hem zeer moeilijk gemaakt daar Thorsten zeer zwaar bewaakt wordt en de raadsheer het moeilijk wordt gemaakt om zijn cliënt te spreken. “Dit tart alle regels in de advocatuur en omgangsregels in het algemeen”, zo laat Wolowitch weten.

Nog nooit in mijn loopbaan als advocaat heb ik dit meegemaakt, de man is al schuldig bevonden voordat er maar een rechter naar zijn zaak heeft gekeken”.

Ondanks de vele protesten die zijn ontstaan na het gevangennemen van CO Thorsten, wil het gerechtshof in Den Haag toch vasthouden aan de aanklacht, grafschennis in tijde van oorlog.

De aanklacht is tweeledig, een Thorsten heeft opdracht gegeven tot het openen van het graf zonder toestemming van de familie, twee hij heeft een of meerdere voorwerpen ontnomen aan het graf, tenminste dat zegt de VN en Black Cobra bij monde van CO Nigel.

Zowel Black Cobra, die de vorige keer zo overweldigend heeft gewonnen door de afwezigheid van de S.F.R.T.-leider, als de troopers van S.F.R.T. worden er weer flink voorbereidingen getroffen. In Daarle weten burgers te vertellen over transporten met tal van vaten en kisten. De konvooien worden goed beschermt en alle nieuwsgierige blikken worden met een klap van een geweerkolf afgewend.Alsof de toestand op Bunker hill nog niet slecht genoeg was, nu bereikt de thermostaat echt een dieptepunt. We zullen zien wat er verder gebeurt tijdens Operation: SUB ZERO.

Operation: Breaking Point

Sinds ‘operation Thunderstruck’ zijn er geruchten ontstaan dat de S.F.R.T. zich schuldig gemaakt zou hebben aan oorlogsmisdaden. Tijdens operation ‘Fist of Fury’ heeft de VN kunnen constateren dat daar inderdaad sprake was van oa. grafschennis en het verplaatsen van het stoffelijk overschot van ex-president Khali. De VN heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor alle leidinggevende van de S.F.R.T. die tijdens de laatste twee operaties betrokken waren.

Lt. Thorsten.

Co van S.F.R.T. , wordt gezien als hoofdverdachte.

Laatst gezien op Bunker Hill, is altijd bewapend is sluw en op zijn hoede.

SM. Martin

Trouwe hulp van Thorsten, wordt gezien als medeverdachte.
Laatst gezien op S2 op Bunkerhill.
Moet worden beschouwd als zeer gevaarlijk.

Sgt Ed,

Wordt niet direct als hoofdverdachte gezien maar kan duidelijkheid verschaffen in de zaak, is derhalve kroongetuige.

Bunker Hill update. Operation: “Fist of Fury”

Crazy Iwan is laaiend en heeft intussen zijn beklag bij de verenigde naties gedaan. Wat blijkt , zijn vaders graf is geschonden. Tijdens operatie Tomb Stone heeft de S.F.R.T. een grafkist met niet alleen het stoffelijk overschot van President Khali maar daarbij een ware schat aan goud en dollars binnengehaald. Natuurlijk was dat een flinke opsteker destijds, maar als VN afgevaardigden dit verhaal kunnen bevestigen zal dat koren op de molen zijn voor Black Cobra.. Het is de S.F.R.T. er alles aan gelegen niet in een kwaad daglicht te komen staan en dit probleem snel af te handelen. Dit geeft de S.F.R.T. twee opties, ervoor zorgen dat de VN waarnemers niet in de buurt van het graf kunnen komen, of ze plaatsen de kist weer op de zelfde plek als waar hij uit komt en doen alsof er niets aan de hand is.

Naast dit probleem heeft de SFRT ook wel enig positief vooruitzicht, tijdens de laatste operatie ThunderStruck heeft zij de TLV

(Carl Gustav 80 mm) weten te bemachtigen.

Met dit wapen kan in een aanval een hele basis weggevaagd worden of voertuigen uitgeschakeld worden, natuurlijk vergt het specialisten om dit wapen te bedienen, deze worden op dit moment in hoog tempo opgeleid.

Waar de S.F.R.T. het wapen willen inzetten is vooralsnog onbekend.

Tijdens een persconferentie vertelde Commandant Thorsten dat hij optimistisch is over de komende operatie, genaamd ‘Fist of Fury’. 'Natuurlijk ging de vorige operatie niet helemaal volgens plan, maar daar hebben we van geleerd en ik wil wedden dat we die slangen dit keer eens flink ervan langs geven'. Over de vraag wat er nou precies aan de hand is met de aantijging over grafschennis wilde Thorsten niet veel kwijt. “Onze tegenstander voelt dat hun einde nabij is en gaan dus allerlei onzin verkondigen om ons in een kwaad daglicht te zetten”, aldus Thorsten.

13 september 2014, “Voordat ik er erg in heb suist een RPG rakelings langs mij, het projectiel explodeert vervolgens aan de andere kant van de weg.

De hitte van de explosie is goed voelbaar.
Nog voordat ik mezelf kan controleren op gaten waar die niet horen te zijn, vliegt een tweede projectiel voorbij.
Deze treft doel in een gebouw dat tot op dit moment onder onze controle stond.
Samen met de rook komt sergeant Middelberg uit het zojuist geslagen gat kruipen. Ik herken hem aan zijn stem, zijn gezicht is een bloederige brei en zijn uniform is gereduceerd tot enkele flarden.
Van alle kanten worden we door 7.62mm onder vuur genomen, overal zien we mannen met AK’s rondrennen. Het ziet er slecht uit voor de S.F.R.T.” Tot zover een klein stukje tekst uit het dagboek van een S.F.R.T-er waaruit blijkt dat Black Cobra niet uitgestreden is.

Vandaag is vanuit Fort Bragg operation: Thunderstruck gestart. Kolonel Green is overtuigd dat de komende operatie een succes zal opleveren. Speciale troepen uit eenheden zoals de Navy SEALs, Rangers en Delta Force zullen worden toegevoegd. Niet eerder is een zodanig grote troepenmacht ingezet op Bunker Hill. Volgens waarnemers is Black Cobra meer bezig met het vieren van de laatst behaalde overwinning dan met strategische plannen.

Tot zover Ferdinant Haal correspondent te Daarle.

Operation “THUNDERSTRUCK” 27-9-2014

Woord vooraf,

Beide partijen zoeken naar een ‘Endlösung’. Langer dan een jaar staan de twee partijen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar zonder uitzicht op een overwinning. Ondanks de vele interim commandanten bij S.F.R.T. is het nog geen enkele gelukt om de vijand totaal te vernietigen.

Het hoofdkwartier in Fort Bragg (VS) heeft besloten om het wapenarsenaal uit te breiden met zwaardere kalibers. Dit is tegen de eerder gemaakte afspraken met de VN, daar was overeengekomen dat men slechts klein kaliber vuurwapens zou gebruiken om escalatie te voorkomen.

Echter, afgelopen dinsdag om 03.00u heeft er een dropping plaats gevonden boven Bunkerhill.

Bij deze zending zat een TLV (Terugstoot Loze Vuurmond) Carl Gustav.

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden heeft een groep Taliban strijders deze in handen gekregen.

Beiden partijen kunnen het wapen gebruiken om de eindstrijd in te zetten, maar dan moet het wapen wel eerst van de Taliban afgenomen worden.


Is het tij gekeerd?

Na twee zeges achter elkaar begon het zelfvertrouwen van de S.F.R.T. grote vormen aannemen, een deel van de bevolking betuigt openlijk hun steun voor de S.F.R.T. het behalen van operation: SUDDEN DEATH zou een pijnlijke derde nederlaag zijn voor de Black Cobra's.

Commander Black had al aangekondigd dat hij dit niet over zijn kant zou laten gaan en achteraf gezien is daar geen woord van gelogen. Het eerste deel van de operatie bestond uit het elkaar beschieten met de samsite, maar het kraken van de code bleek voor beide partijen lastiger dan gepland. Wel is het de Cobra's gelukt om een waarnemer van de VN te verhinderen en daarmee punt te scoren.

De S.F.R.T heeft zich niet op zijn kop laten zitten door een aanzienlijk aantal dogtags te verzamelen scoorde zij ook een punt.

Na de eerste helft van de operatie sudden death staat de score gelijk.

Tijdens het tweede deel van operation sudden death hebben beide partijen elkaar de hoeken van Bunker Hill laten zien. De S.F.R.T. had de code gevonden om de samsite te activeren en deze op de basis gericht van de Cobra's. Met nog 5 minuten voor het einde van de ochtend werd de Gouden dogtag van het dode lijf van commander Black gerukt.

Maar een Cobra geeft niet op bleek en kan wanneer in een hoek gedrongen, gemeen bijten. In de middag is er heftig gevochten en in de laatste minuten van operatie sudden death wisten de Cobra's hun bommaker naar veilige haven te loodsen en bleken zij na het tellen van de dogtags nog een punt gescoord te hebben.

VICTORY!! S.F.R.T. WINT BELANGRIJKE VELDSLAG!!

Hier vanuit het prachtige Daarle uw verslaggever Ferdinand Haal.

Na de vernedering van Black Cobra’s huurlingen door de superieure troepen van het Special Forces Response Team heerst er een opperbeste stemming in de omgeving van Bunker Hill.

Na lange tijd durft de bevolking weer naar buiten te komen, hun land te bewerken, familie te bezoeken, kortom te leven


archieffoto: Lt. Eagle (rechts)

Tijdens een gesprek met de man die zorgde voor een klinkende overwinning vertelde Lt Eagle ons; ‘Het is van groot belang dat de bevolking weer het vertrouwen krijgt in ons optreden. Alleen door het veroveren van de Harts & Minds van de lokale bevolking kunnen wij progressie bewerkstelligen in dit gebied’hij vervolgde het gesprek; ‘Het begint natuurlijk met veiligheid, dit kon niet voldoende gegarandeerd worden door mijn voorgangers maar ik ben er wel in geslaagd’, aldus Eagle.

Op de vraag of de hele operatie volgens plan verliep kon hij geen antwoord geven maar hij benadrukte nog eens, ‘we hebben door het professionele optreden van S.F.R.T die rat van een Crazy Iwan te pakken, het moet gek gaan dat hij niet zijn verdiende loon krijgt’.

‘Laten we ons nu gaan richten op het opbouwen van het land. Van Black Cobra en Taliban hebben we niets meer te vrezen, mijn werk zit erop’.

Toch zijn er ook andere geluiden vanuit de regio, verscheidene bronnen vermelden dat Black Cobra nog niet is verdreven. Zowel Black Cobra als de Taliban gaan momenteel schuil onder de bevolking en kunnen de wapens elk moment weer opnemen om toe te slaan wanneer het hen het best uitkomt.

Het lot van Iwan Khali zal afhangen van het proces dat hij zal krijgen in Den Haag, de verwachting is dat het proces jaren kan gaan duren. Vooralsnog zit hij opgesloten in de zwaar bewaakte gevangenis Abu Ghraib totdat hij kan worden overgebracht.

De wereld zal er een stuk beter aan toe zijn als deze persoon nooit meer vrij komt.

Van onze correspondent te Daarle , Ferdinand Haal, 2 januari 2014

Leiders maken de balance op

Het zijn roerige tijden hier op Bunker hill, de bevolking raakt gewend aan het geweld en probeert ondanks alles het gewone leven zo goed als het kan weer op te pakken, niet wetend wie morgen de overwinning weer claimt.

De voorgaande keren zagen we dat de Black Cobra huurlingen duidelijk de sterkere partij was, nu waren de rollen omgedraaid. Het Special Forces Reaction Team was uitermate doeltreffend in haar optreden en als we lt. Hawk mogen geloven is dit slechts het begin van het einde. “Dankzij onze superieure opleiding in counter guerrilla oorlogsvoering en de betere motivatie van onze manschappen, hebben we die Cobra’s een mokerslag kunnen uitdelen, “aldus Hawk. “Dit zal het begin van het einde aankondigen”vervolgde hij, “Ware het niet dat die bastaardzoon van Khali, Crazy Iwan de kant koos voor die Cobra’s, dan hadden we wellicht helemaal niet meer hoeven praten over deze bandietenbende, en was het slechts een zwarte bladzijde in het geschiedenisboek.”

Helaas voor Hawk deed zijn vijand behoorlijk van zich spreken, wat afhankelijk eruit zag als een breuk tussen Black Cobra en Crazy Iwan , een vooropgezette val van de hr Black om geld afhandig te maken van Iwan, zagen beide partijen toch de noodzaak om samen te werken, hierdoor bleef de schade enigszins beperkt.

Nu beide partijen hun wonden likken gaat er een gerucht op dat de situatie nog ernstiger kan maken, het gevaar komt uit het oosten….net als de zon.

Operation “A New Dawn” zal wellicht meer duidelijkheid verschaffen.

S.F.R.T. KLAAR VOOR DE STRIJD!

De rust lijkt wedergekeerd hier in het ooit zo vredige plaatsje Daarle.

Onlangs hebben we kunnen zien dat de SFRT alles behalve verslagen is, tijdens operatie “Pinned Down”.

Het lijkt erop dat Lt. Hawk (callsign Green) de touwtjes goed in handen heeft, daarnaast is de communicatie verbeterd , zo vertelde Hawk ons tijdens een interview.

“Echter”, zo vertelde hij ,” is de strijd nog lang niet gestreden.We hebben iets meer vaste aarde onder onze voeten , maar dat kan zo weer wegspoelen. De Black Cobra’s zijn een veel hardere tegenstander als men in de Verenigde Naties doen willen geloven.” Hawk doelt op de eerdere operaties tegen het huurlingenleger waarbij hij en zijn voorgangers tot 5 maal toe het onderspit moest delven. “Van de drie keer dat we gewonnen hebben , was het duidelijk dat onze troepen beschikten over betere communicatie middelen en goed samenwerkende teams. Dat is waar ik me volledig op ga richten.”

Ondertussen is het stil wat betreft de geluiden vanuit de regering van Siristan. Er zijn contacten gelegd met zowel de SFRT als Black Cobra maar welke kant de Siristaanse regering op wil gaan is vooralsnog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het contact met hun oude bondgenoten de Black Cobra sneller verliep dan met de Special Forces Reaction Team. Wat daarvan de gevolgen zijn kunnen we alleen raden.

Moordaanslag of ongeluk?

Eergisteren middag rond 15.00u is de minister van defensie ( Musta Pasjhir) omgekomen. Volgens de officiële berichtgeving gaat het hierbij om een ongeval met een vuurwapen. Klaarblijkelijk is bij het schoonmaken van zijn pistool iets gruwelijks misgegaan.

Getuigen beweren echter dat Iwan Khali (Crazy Iwan) erachter zit, zij zeggen een aantal van zijn mannen te hebben gezien bij het woonhuis van de minister vlak nadat het fatale schot had geklonken, bewijzen ontbreken echter. Het mag bekend zijn dat een aantal ministers niet door een deur kunnen met Khali jr. Een feit is ook dat steeds meer ministers op onverklaarbare wijze verdwijnen. Dit is de eerste keer dat er direct een link gemaakt kan worden met Crazy Iwan.

Zijn reactie; “ik weet niets van deze tragische ongevallen , ik betreur elke landgenoot die op deze wijze sterft. Wanneer ik sterf wil ik dat zoals mijn vader voor zijn land is gestorven, als een held”

Duidelijk is wel dat Iwan Khali zijn bijnaam probeert waar te maken, in de straten van Berundi rijdt hij rond in zijn buggy en laat daarbij een ravage van vernielingen en slachtoffers achter zich. De locale overheid kijkt machteloos toe, niet wetend wie er in dit land aan de touwtjes trekt.

Wellicht zal het volgend event meer duidelijkheid scheppen, het event genaamd; Headhunter

Uitkomst onderhandelingen onzeker!

Door het ontstane machtsvacuüm, wat is ontstaan na het overlijden van president Khali, heeft de wankelende overheid besloten dat dit hét moment was actie te ondernemen. Het gekozen pad hebben de leden van de westerse raad echter verbaasd, er is namelijk gekozen een om de diplomatieke weg te bewandelen.

De regering heeft ondanks de twijfels van de westerse mogendheden (de VN) desondanks toch een liaison officier gestuurd om te kijken wat de mogelijkheden zijn om ook bij de rebellen tot een overeenkomst te komen.

De westerse mogendheden zijn van mening dat het rebellenleger absoluut het vertouwen niet verdient. in de woorden van Green: "het zijn ook de rebellen die voor diezelfde instabiliteit hebben gezorgd"

Terwijl de locale regering het verzoek van de westerse mogendheden dus naast zich neer lijkt te hebben gelegd, gaan de gesprekken dus gewoon door. Het Special Forces Reaction Team (SFRT) heeft ook wel in de gaten dat zij zullen moeten meewerken aan de mogelijke gesprekken met deze liaisonofficier, om hun niet al te sterke positie in Daarle niet verder te laten verzwakken.

Lt Hawk : "niet meedoen met deze onderhandelingen zou ons achterstellen in onze positie, maar dat wil niet zeggen dat we het die cobra`s makkelijker hoeven te maken."

De uitkomst van deze onderhandelingen die afgelopen week op het terrein in Daarle (Bunkerhill) hebben plaatsgevonden zijn echter nog onzeker.

waar men heen wil is dus niet bekend, wel weten wij dat het gebied in Daarle snakt naar stabiliteit. Liaison officer "eagle": "we moeten elke mogelijkheid aangrijpen rust in de regio terug te brengen, en het huidige machtsvacuüm is er daar één van, ik heb ondanks de inspanningen van zowel S.F.R.T. en Black Cobra dit te verhinderen, met beide partijen overleg kunnen hebben".

Deze ontwikkelingen deden zich voor tijdens operation ”Pinned Down”.


Khali overleden aan verwondingen

Vanuit het regionale ziekenhuis is gemeld dat president Khali is bezweken aan zijn verwondingen, opgelopen tijdens Operation: “Clear Sky”.

Aanvankelijk was de bedoeling van de president om een ere-ronde te maken, om daarmee de superioriteit te tonen van zijn Black Cobra strijders. Echter liep het geheel anders en raakte Khali ernstig gewond door een tegenoffensief van S.F.R.T. daarbij kon de president ternauwernood ontzet worden door zijn vrijheidsstrijders.

Specialisten in het ziekenhuis hebben hem tijdenlang in een kunstmatige coma gehouden. Het trauma aan het hoofd was echter dermate ernstig dat een volledig herstel in elk geval uitgesloten leek. President Khali is ondanks alle inspanning van de doktoren donderdag j.l. overleden om 09.50 uur.

De situatie rond het machtsvacuüm wordt met de dag onzekerder. De oudste zoon van Khali , Kolonel Iwan Khali, heeft ondertussen de plaats van zijn vader ingenomen. het kabinet wil hier echter niets van weten en wil een eerlijke stemming houden onder de leden van het kabinet om een nieuwe president te benoemen. Hierbij zijn er verschillende personen binnen het kabinet die toenadering zoeken met de westerse machthebbers om deze stemming desnoods af te kunnen dwingen.

Het nationale leger is vooralsnog neutraal, behalve de Republikeinse Garde die de zijde van Iwan Khali zou hebben gekozen.

De huurlingen van Black Cobra zijn onzeker over welke kant zij moeten kiezen. Al is de verwachting dat zij zeker zullen kiezen voor diegene die hen het meeste biedt. Totdat de machthebbers binnen het huurlingen leger daarover definitief hebben besloten, zullen zij het gebied bij Daarle, Bunkerhill, onder controle proberen te houden, hetgeen ze tot nu toe goed is gelukt. Black Cobra leider Mr. Cobra laat weten open te staan voor de onderhandelingen.

“De SFRT hebben de laatste keer zo erg op hun donder gehad van mijn mannen, die houden zich wel even koest, zodat ik me kan concentreren op afspraken maken met de aankomende nieuwe machthebber(s).”, aldus Mr. Cobra zelf.Special news report

De laatste operatie verliep bepaalt niet goed voor de SFRT, en zo komt het dat na bijna een jaar van harde strijd de Black Cobra’s weer gelijk staan met de SFRT.

President Khali is dan ook euforisch en wil dit event gebruiken om een ere ronde langs het strijdtoneel te maken.
Dit kan veel goed doen voor zijn populariteit onder zijn bevolking.

Men mag aannemen dat de SFRT niet achterover gaat leunen en Khali met luid applaus zal ontvangen, ook zij weten wat er op het spel staat.

De laatste operaties zijn niet goed ontvangen in de thuislanden.

Zo wil de VS geen nieuwe troepen toewijzen aan de SFRT en gaan er ook in Groot-Brittannië geruchten op dat er SAS manschappen teruggetrokken gaan worden.

Het uitblijven van snelle resultaten zal uiteindelijk de genadeklap zijn voor de SFRT tenzij de SFRT hun posities kunnen consolideren en iets van waarde naar huis kunnen sturen, of dit nou geld, goud, delfstoffen of High Value Targets zijn, doet er niet toe , het thuisfront wil resultaten.

Te beginnen met een overwinning van deze operatie.

Clear Sky

Het was een heldere ochtend op Bunkerhill, maar desondanks kon je voelen dat vandaag er dingen te gebeuren stonden. Er hing een gespannen sfeer bij de SFRT. Het was erop of eronder dit keer. De reputatie van Lt Col Green hing af van de komende acht uur.

De druk was gigantisch om de woord bij de daad te voegen en Black Cobra op zijn knieën te krijgen. Het plan was klaar en nu moest het alleen nog maar worden uitgevoerd.

Bij Black Cobra was het zoals altijd een ontspannen sfeer, de huurlingen onder leiding van Black waren een stuk zelfverzekerder na ze de vorige keer de SFRT hadden weggevaagd.

Vanuit het presidentiële huis kwamen ook bemoedigende woorden. De hr Khali was uitermate tevreden over de inzet die Black Cobra de laatste episode had tentoon gespreid en dit beloont met bonussen. Black Cobra was nog maar net bekomen van al het gefeest wat daarmee gepaard ging of de eerste slachtoffers werden binnen gebracht.

Black Cobra boekte veel terreinwinst aan de kant van de S bunkers terwijl er ook in het centrum en op de kant van de A bunkers enige vooruitgang werd gemeld. Maar er vielen ook vele slachtoffers aan de kant van Black Cobra o.a. werd een primairy target gevangen genomen door SFRT. Deze werd snel afgevoerd naar het POW-camp van SFRT en vervolgens ondervraagt in een naastgelegen complex , Abu Ghraib.

Volgens informanten was deze Black Cobra strijder op de hoogte van de verdwenen munitie transporten. En hoewel hij in het begin geen informatie wilde geven, wisten de speciaal opgeleidde ondervragers uiteindelijk het een en ‘t ander uit hem te krijgen.

Uit ooggetuige verslagen is het wel duidelijk

geworden dat deze persoon in kwestie waarschijnlijk is gemarteld om informatie te verkrijgen, een onderzoek zal worden ingesteld

De verantwoordelijke man , Lt Col Green is per direct op non actief gesteld na het vernemen van deze praktijken, zijn taken zullen worden waargenomen door Capt. Paul Purple (callsign Baard I ) en Sgt Mj Jason Yellow (callsign baard II ).

Tegelijkertijd was Black Cobra bezig met onderhandelingen om munitie te kopen. Na enkele malen lukte het om een overeenkomst te krijgen over de prijs. Echter kreeg Black Cobra niet direct de munitie, maar slechts een locatie waar de munitie zich bevond.

Beide partijen waren nu op de hoogte van de plaats waar de munitie zich zou moeten bevinden. D.m.v.

foto’s kon men de juiste plek aangeven waar gegraven diende te worden. De twee kisten waren begraven tussen de VC Bunkers op ongeveer 30-40cm diepte.

Het lukte de SFRT echter niet om tot dit punt door te dringen zodat Black Cobra uiteindelijk de twee kisten in hun HQ konden afleveren waarmee zij de volgende dag niet met single shot moesten beginnen.

De avondmissie stond los van de dagmissies; er waren vreemde meldingen geweest van het tot leven komen van in het verleden gedode strijders, ruste er een vloek op Bunkerhill?

Terwijl de twee partijen elkaar bestreden klonk er uit een bunker een angstwekkend gekreun.

De flessen serum stonden helaas wel in die bunker en die zouden een van de twee partijen de overwinning kunnen brengen.

Het was enorm grappig om te zien hoe bang sommigen waren en amper de bunker in durfden.

“Ga jij maar”, “Nee , ga jij maar”. “Nee joh, jij was er eerst, ga jij maar naar binnen”.

Stuk voor stuk kwamen de geknife-de mensen weer naar buiten, lachend vanwege de aantrekkelijkheid van onze zombies.

Het lukte Black Cobra uiteindelijk om de meerderheid van de flessen te bemachtigen.

De zondag begon ,zoals werd verwacht met een miezerig regentje hetgeen de gezichten ietwat treurig stemden. Het werd tijdens de briefing duidelijk dat het niet goed ging met SFRT, zij stonden 3-1 achter na de eerste dag. Er moesten maatregelen getroffen worden, Lt Col Green was de avond daarvoor al door HQ van de klus afgehaald en men besloot een onorthodoxe Kapitein aan te nemen voor het volbrengen van deze operatie. Onder de codenaam Baard I liet hij zich bijstaan door zijn Sergeant Majoor Baard II, tezamen instrueerden zij hun mannen voor een dag nieuwe hoop. Het tekort aan munitie speelde de SFRT parten en men mocht het eerste uur alleen single shot vuren hetgeen direct te merken was aan het terrein verlies.

Black Cobra had erg veel last van de mortier-site en ontwikkelde een operatie waarbij de mortier-site van de aardbodem zou verdwijnen. Een trailer vol explosieven (met tijdontsteking) werd richting mortier geduwd. Terwijl deze actie op de linkerflank plaatsvond werd er door Black Cobra ook een afleidings-actie op de rechter flank ingezet. Deze leidde uiteindelijk tot het tijdelijk uitschakelen van het SFRT HQ daarnaast onttrok het veel SFRT-troepen aan de verdediging van de mortier-site hetgeen Black Cobra de gelegenheid gaf tot doordringen tot aan het gebouw en de nabije omgeving van de mortier-site.

(ondertussen was de middagpauze een feit en werd bepaald dat na de pauze slechts een peloton van Black Cobra bij de mortier mocht beginnen ter verdediging ervan)

Het lukte de SFRT de trailer in handen te krijgen en zo snel ze konden probeerde zij de trailer zo ver mogelijk van hun base en andere belangrijke objecten te verplaatsen.

Nadat er meerdere duwende mensen waren afgeschoten leek het alsof de trailer op zichzelf reed, de persoon die h’m voortduwde liep precies achter de wielen en was daardoor niet zichtbaar, totdat ook hij werd uitgeschakeld.

Black Cobra bracht het hele object weer terug naar hun base en begon weer van voor af aan.

Veel sneller dan verwacht stond het weer op de beoogde plaats en nu goed verdedigd door voldoende Black Cobra strijders. Hierdoor werd SFRT ingesloten en hadden zij nog slechts een respawn die zij konden gebruiken. Terwijl zij moesten proberen de mortiersite koste wat het kost terug te krijgen werden zij ook vanaf hun linkerflank onder druk gezet. Zij moesten hun base beschermen , hetgeen eenmaal niet helemaal lukte zodat de CO 20min off-line was.

De bom was al ingeschakeld (99 min daarvoor) en op dit moment ging de bom af.

De mortier-site was niet meer dan een smeulende ruïne en er ging een luid gejuich op aan de zijde van Black Cobra.

De uiteindelijke stand ;

Zaterdag 3-1 voor Black Cobra

Zondag 3-1 voor Black Cobra

Weekend 6-2 voor Black Cobra

Dit betekend dat beide partijen weer gelijk staan (3-3) sinds deze strijd is begonnen in Black Valley, tot die tijd was het SFRT die al die tijd voorstond.

Is het moreel van SFRT nog hoog genoeg om nog weerstand te bieden?

We gaan het meemaken tijdens ons vogende event “Clear Sky”.

Strike Back


Lt Col. Green loopt kans om uit zijn functie gezet te worden, zo zegt een woordvoerder van de gezamenlijke generale staten van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

“Wat onlangs op Bunkerhill is gebeurd was niet voorzien en zal zeker niet meer gaan gebeuren,” zo zegt de woordvoerder. Daarbij liet hij weten dat het Green’s laatste kans is om iets aan deze onhoudbare situatie te doen.

Onlangs moest S.F.R.T een grote nederlaag ondergaan hetgeen gepaard ging met grote verliezen zowel bij Black Cobra maar vooral bij S.F.R.T die tijdens een grote explosie vele mansschappen verloor.

Lt Col Green beklaagt zich bij zijn superieuren dat hij nauwelijks de middelen krijgt om Black Cobra klein te krijgen, groot materieel kan en mag niet worden ingezet vanwege overeenkomsten met de naburige landen. Waarschijnlijk om te voorkomen dat wapens later tegen hen gebruikt zouden kunnen worden. Dankzij een luchtbrug kan S.F.R.T nog steeds net voldoende bevoorraad worden hoewel er nog steeds veel munitie en voedsel door Black Cobra gestolen wordt. “Als er wat uit de lucht valt, zijn die Black Cobra’s er vaak als eerste bij. Als wij ter plaatse zijn, liggen er vaak alleen nog maar wat kruimels”, aldus Green.

“Als ik maar genoeg ammo en middelen had dan zou ik die gasten (Black Cobra) allemaal aan flarden schieten”.

Volgens anonieme bronnen is er een grote munitieopslag gecreëerd door corrupte ambtenaren van de regering Khali, die onderhands spullen doorverkopen en zo Black Cobra onthouden van volledige steun. Khali verklaart in een persbericht dat hij een onderzoek zal instellen.

Black Cobra en de S.F.R.T zouden graag de voorraden in handen krijgen aangezien zij na alle strijd toch een te kort hebben aan munitie en voedsel. Konden zij maar zo’n corrupte ambtenaar in handen krijgen.

Operation The Alamo

De laatste tijd heerst er veel onrust onder de bevolking van Daarle. Het geweld in de sector Bunker Hill neemt steeds ernstiger vormen aan.

Een VN afgevaardigde heeft op 4 augustus jl. en inspectie ronde gemaakt op Bunker Hill om te zien of er de algemene regels omtrent het oorlogsrecht worden toegepast. Hij ontsnapte nipt aan een wisse dood dankzij het ingrijpen van zijn bodyguards en het SFRT personeel.

Duidelijk is dat het conflict erger wordt en er is geen zicht op enige verbetering.

Lt Col Green laat weten dat hij niet af zal zien van het gebruik van zwaardere wapens en waarschuwt de heer Black dat zijn tijd eraan komt als hij niet onmiddellijk de wapens neerlegt.

Een herhaling van Operatie Grim Reaper, waarbij Black Cobra door de knieën ging, zal voorlopig niet aan de orde zijn. De SFRT heeft het probleem dat zij in vijandelijk gebied opereren en de aanvoer van verse troepen niet eenvoudig is zonder het gebruik van een vliegveld.

Ondertussen is Black Cobra in onderhandeling met de Syristaanse minister van defensie,alwaar bronnen melden dat overheids-troepen in staat van paraatheid worden gebracht. Dit kan duiden op een inmenging van het officiële leger of dit een onderonsje is van Black en de minister van defensie of dit gesteund wordt door de gehele politiek, is vooralsnog niet duidelijk.

President Armin Khali zei gisteravond in het televisie programma niets af te weten van enige afspraken met de heer Black, volgens hem is Black Cobra een intern probleem en heeft de VN of andere mogendheden niets te zoeken in ons land, wij zijn gewend om dit soort problemen zelf op te lossen, aldus Khali.

Lt Col Green vreest dat al dit soort uitlatingen er alleen voor dienen om geen inmenging van buitenaf te krijgen. “Als Khali’s plannetje gaat werken, ben ik flink de sjaak”, zo zegt Green.

“Het ergste wat een commandant kan overkomen, is tussen twee vuren zitten en geen ondersteuning hoeft te verwachten”.
Aan zowel de noord als de zuidzijde van de huidige locatie van Green is er troepenopbouw waarneembaar.
We zullen meer weten na Operation: “The Alamo

Special Force lijdt zware verliezen

Ondanks zware verliezen aan de zijde van de Special Forces Response Team (SFRT) is men erin geslaagd om Black Cobra te decimeren. Bij aanvang van de strijd had Black Cobra de hele sector in handen en leek het erop dat de SFRT het best z'n spullen kon pakken. Echter in het verloop van de strijd die vooral plaats vond rond de capture points op Bunkerhill, moest Black Cobra steeds meer terrein prijsgeven zo zeer dat zij op het laatst nog maar een klein stuk van de sector onder hun controle hadden.

Ondertussen hebben beide partijen zich geconsolideerd en proberen hun verliezen weer aan te vullen. Black Cobra heeft vooral problemen doordat zij hun aanvoer route niet optimaal kunnen benutten, de SFRT probeert constant de konvooien te onderscheppen met als resultaat dat Black Cobra een ernstig te kort hebben aan munitie, medicijnen en voedsel.

De SFRT krijgt voornamelijk hun voorraden vanuit de lucht , weersomstandigheden zorgen ervoor dat deze droppings soms verkeerd gaan en er belangrijke spullen niet aankomen.

Blijkbaar is Black Cobra steeds op de hoogte van de luchtbevoorradings drop punten, telkens zijn er Black Cobra troepen in de nabijheid van deze plekken op precies de juiste tijd.

SFRT Intelligence groep (Green Slime) heeft aanwijzingen dat er een spion is geïnfiltreerd binnen de SFRT die deze informatie doorspeelt.

Tevens is Black Cobra voornemens een groot aantal wapens en bijbehorende munitie te kopen via bekende wapenhandelaars, ondanks het wapenembargo nemen deze criminelen het risico voor lief gepakt te worden.

Lt Col Green: " Zolang die huurlingen bevoorraad worden door god mag weten wie, zal de strijd voortduren. Onze eerste taak zal zijn het voorkomen dat het vuur weer aanwakkert in deze regio en dus zullen wij alles op alles zetten om die wapens niet in handen te laten vallen van Black Cobra.".

Op de vraag hoe hij dit wil bewerkstelligen antwoordde hij; "Als dat gespuis maar een vin beweegt zal ik er bovenop zitten en hen uitroeien met alles wat ik tot mijn beschikking heb, zij zullen kennis maken met de Grim Reaper."


De onrust neemt steeds verder toe in de hoofdstad Berundi

Waar zich de regeringszetel bevindt van het kleine onbekende land Syristan.
De onrust begon al 3 jaar geleden maar zijn tot nu toe niet opgemerkt door de buitenlandse media.
De van nature arme bevolking van Syristan heeft door de jaren heen voornamelijk geleefd van veeteelt en landbouw.
Tot het moment dat buitenlandse mijnbouwers erachter kwamen dat er in de Black Valley-mijn grote hoeveelheden silicium in de grond zit.

Silicium wordt vooral gebruikt voor computers en zonnecollectoren en is ook nodig bij het maken van lasers.

Het materiaal komt vooral voor in de pure vorm SI, deze vorm van silicium komt overal ter wereld voor en is niet zeldzamer dan bijvoorbeeld ijzererts.

Drie jaar geleden deden enkele mijnbouwers een ontdekking dat er een bijzondere variant was opgeslagen op ongeveer 50 meter onder het aardoppervlak.

Deze uiterst zeldzame vorm is een silicium atoom met daaraan gekoppeld een waterstof atoom, iets wat niet door de mens te vervaardigen is.

Uit gelekte militaire rapporten is men te weten gekomen dat enkele landen vrij ver zijn met de ontwikkeling van laser aangestuurde motoren.

Het voordeel is heel weinig warmte ontwikkeling waardoor ze heel moeilijk traceerbaar zijn voor raketten die zich richten op een warmte signaal.

Ook NASA is erg geïnteresseerd in deze technologie voor de aansturing van raketmotoren die binnenkort weer hard nodig zijn omdat een groot aantal satellieten vervangen moeten worden.

Deze lasers zijn afhankelijk van het element Silicium-Waterstof, hetgeen in Syristan min of meer voor het oprapen ligt.

Buitenlandse bedrijven hebben geprobeerd om deze mijnbouw over te nemen, maar kregen geen toestemming van de Syristaanse regering die eigenlijk gevormd wordt door de familie Khali.

De president Armin Khali zag in dat het materiaal van grote waarde was voor zijn land en besloot dat zijn broer Hamsa de verkoop voor zijn rekening moest nemen.

Slechts een klein gedeelte van de bevolking heeft baat bij deze verkoop.
De meeste leven als landbouwers en schapen herders en delen niet in de welvaart die slechts de elite treft, de kleine clan rondom Khali.

Wel wordt er steeds meer land ontnomen en de opbrengst van dat land is bij lange na niet genoeg om van in leven te blijven.

De boeren zijn genoodzaakt om de mijnen in te gaan en voor een hongerloon te werken om hun gezin in leven te houden.

Hier en daar ontstaat er verzet die vervolgens keihard de kop wordt ingedrukt door de regeringstroepen, waarvan alle hoge officieren connecties hebben met de Khali’s.

A-team vermist!

Britse en Amerikaanse bedrijven proberen hun regeringen zo ver te krijgen dat zij forse druk uitoefenen op de Khali’s teneinde voldoende Silicium Waterstof te verkrijgen voor een zacht prijsje.
De VS stuurde zo’n 6 maanden geleden een A-Team naar het gebied waar een aantal mijnen zijn.
Na een noodoproep van dit special forces team stuurden de Amerikanen per Blackhawk helikopter een rescue-team vanuit het buurland Azerbeidjaan.
Wat er daarna precies is gebeurd wordt door niemand verteld, maar wat wel zeker is, is dat de operatie niet geheel volgens plan verliep.
De Britse regering ontkent op hun beurt dat er Britse troepen in Syristan aanwezig zijn, het is bekend dat de acties van bepaalde Britse Special Forces, zoals de SAS, SBS en de SRR nooit aan de buitenwereld kenbaar wordt gemaakt.
Ook nu ligt het in de lijn van verwachting dat in ieder geval een van de Regimenten deelneemt aan acties tegen de Syristaanse regeringstroepen.

Huurlingen vechten in Syristan!

Er zijn aanwijzingen opgedoken dat er Britse troepen in het kleine land Syristan aanwezig zijn.

De Britse regering ontkent dat het Britse soldaten zijn en wijst erop dat het land veel bezocht wordt door huurlingen.

Deze huurlingen worden aangetrokken door de ruime vergoedingen die verkregen kunnen worden door zich in te zetten tegen de opstandelingen die door de regering “terroristen” worden genoemd.

Britse woordvoerders benadrukken dat het niet uitsluitend Britten betreft maar ook uit België , Duitsland ,Frankrijk, de VS en Nederland schijnen ex-militairen zich voor de Syristaanse zaak in te zetten.

De hoge vergoedingen die men hierbij ontvangt zijn blijkbaar hoog genoeg om partij te kiezen voor de Familie Khali.

Grond-oorlog in Syristan!

Vertegenwoordigers van zowel de Verenigde Staten en Groot Brittannië hebben in een verklaring toegegeven dat er enkele militaire adviseurs naar Syristan zijn gestuurd om toezicht te houden op de mensenrechten.

De aanwezigheid van zeldzame delfstoffen is een bijkomstigheid, zo luidt hun verklaring.
Ondertussen is wel bekend dat beide landen steeds meer materieel en manschappen naar Syristan sturen.
Onze reporter te Fort Bragg, North Carolina VS heeft gemeld dat er zeker drie tot vier A-teams op weg zijn naar Syristan.
Net als onze reporter in Hereford die meldt dat het 22ste Regiment SAS zeker een squadron in gereedheid brengt, is hij ervan overtuigd dat het om gevechtseenheden gaat.