ALGEMENE VOORWAARDEN

In dit document worden de volgende onderwerpen beschreven: deelname (reservering, annulering), replica-regels (FPS-regels, BB’s, schietafstand) niet toegestaan (mensen en dieren, geweld, racisme, echte wapens, Roken, alcoholische dranken en verdovende middelen, ideologieën en Commercie door derden) huisregels (toiletgebruik, eten en drinken, gevonden voorwerpen), ongevallen en tot slot aansprakelijkheid.

Hoofdstuk 1 Deelname:

Toegang tot het evenement:
Alleen als u een toegangskaart in uw bezit heeft, wordt u toegelaten op het evenement; er worden geen bezoekers toegelaten. De minimumleeftijd om deel te nemen aan onze evenementen is 18 jaar en ouder. Personen die jonger zijn dan 18 mogen niet aan het spel deelnemen en worden niet toegelaten op het evenement.

U dient ook te beschikken over een NABV ledenpas en als deelnemer bent u verplicht een legitimatie bij u te dragen en te tonen als hier door één van de Marshalls van 3Division naar gevraagd wordt.

Reserveren:
Voor het reserveren van kaarten voor één van onze evenementen gaat u naar www.3Division.eu,
Tijdens uw bestelling kunt u kiezen uit een volledige betaling óf een aanbetaling van 50% waarbij u het resterende bedrag dient te betalen bij de entree van ons evenement.

Dit kan met pin óf contant. De reservering is definitief als het volledige óf aanbetaalde bedrag is voldaan, d.w.z. de betaling ook daadwerkelijke verricht is. Zorg er dus voor dat indien u kiest voor betaling via PayPal uw saldo toereikend is om teleurstellingen te voorkomen.

Als u voor een uitgestelde bank betaling kiest dient het bedrag voor aanvang van het evenement bij ons op de rekening te staan.

Als dit niet het geval is verlenen wij geen toegang tot het evenement.

Pas na ontvangst van een betaalbevestiging wordt de toegangskaart naar u verzonden.

Betaling bij inschrijving via iDeal of PayPal.

Als u binnen 48 uur na uw betaling geen reactie van 3Division hebt ontvangen, neem dan contact op met intel@3Division.eu.
Controleer vóórdat u contact met ons op neemt eerst uw map waarin spam e-mailberichten worden geplaatst.

Annulering:
Minimaal 7 dagen voorafgaand aan het door u geboekte evenement kunt u uw annulering doorgeven aan intel@3Division.eu.

Als u zich aan deze gestelde termijn houdt en een geldige reden heeft, krijgt u een tegoedbon.

De organisatie 3Division bepaalt of de reden geldig is om aanspraak te maken op een tegoedbon.

Hoofdstuk 2 Replica-regels:

Replica’s:

In België en Nederland gelden de volgende regels: Airsoft-replica’s dienen in een gesloten koffer of tas vervoerd te worden; niet zichtbaar en gescheiden van BB’s en magazijnen.

Er wordt aangeraden om deze replica´s alleen te vervoeren tussen:

 • Woon- of verblijfplaats en het “speelterrein”;
 • Woon- of verblijfplaats en een erkend handelaar na aankoop of ter herstelling.

  Het is niet toegestaan om echte wapens, vuurwapens, messen, munitie en dergelijke bij u te dragen en/of te gebruiken.

  Deze worden niet toegelaten op het evenement. Zelfgemaakte airsoft-replica’s of Pyrotechnisch materiaal zijn eveneens niet toegestaan op het evenement.

  Mocht u toch worden betrapt, wordt u direct verwijderd van het evenement, zonder teruggave van het toegangsgeld.

  Rookgranaten en andere voorwerpen mogen alleen gebruikt worden als het vooraf is aangekondigd door 3Division, dit wordt behandeld in de briefing van het betreffende evenement.

3Division kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing, beschadiging en/of misbruik van het materiaal van deelnemers die op het evenement worden gebruikt.
Hier zijn de deelnemers van het evenement zelf verantwoordelijk voor.JOULE-regels:

Onder FPS wordt verstaan: Feet per second, de snelheid waarmee de BB de loop van de replica verlaat.

3Division houdt zich aan de regels die vastgesteld zijn door het NABV.

Voorafgaand en tijdens een evenement test 3Division alle replica’s met een FPS-meter en 0.30 gram bb's.

De waarden die vastgesteld worden tijdens deze meting zijn bindend.

STANDAARD KLASSE

STANDAARD KLASSE
Klasse Energie (J) FPS @ 0.20 gram MED (m) Max. gewicht (gr)
Assault 1,2 360 5 0,3
DMR 1,7 430 15 0,4
BAS 2,3 499 25 0,4
MED = Minimum Engaging Distance (Minimale schietafstand)
DMR = Dedicated Marksman Rifle
BAS = Bolt Action Sniper
FPS getallen zijn afgerond


Als 3Division u tijdens het spel aantreft met een replica die harder schiet dan de vastgestelde FPS/Joule-limiet, wordt u verwijderd van het evenement, zonder teruggave van het toegangsgeld.

HPA Systemen:

Alle HPA systemen dienen een tournament lock te hebben.

BB’s:
De merken BB’s die 3Division toelaat op het evenement zijn biodegradable BB's van de volgende merken:

 • BIOVAL
 • GreenBB's
 • Extreme Precision
 • HIDD
 • Ecosphere
 • 101 inc.
 • Green Devil
 • Biostar
 • ICS bio
 • Madbull bio
 • Valken


Op onze evenementen zijn alleen de Biodegradable BB's toegestaan i.v.m. de milieueisen.
Hier zal regelmatig op worden gecontroleerd. In het geval wij u betrappen op het gebruik van plastic bb's en dit financiële gevolgen heeft voor onze organisatie zullen wij u hiervoor persoonlijk aansprakelijk stellen.

Ons advies dan ook om bij twijfel altijd na te vragen of u uw bb's kunt gebruiken op onze terreinen.

Mocht u gesnapt worden met non Biodegradable BB's wordt u van het evenement verwijderd zonder teruggave van het toegangsgeld.

Minimale schietafstand:

 • Alle apparaten met "Full Auto" mogelijkheden: 5 meter
 • Alle apparaten met enkel "Single Shot" mogelijkheden (S-AEG): 15 meter
 • Alle apparaten met "Bolt Action" mogelijkheden: 25 meter

Binnen de bovenstaande afstanden kunnen de spelers de tegenstander buitenspel stellen door:

 • De tegenstander aan te wijzen met de replica en "PANG" te roepen.
 • De tegenstander aan te raken en met een dummy knife en "KNIFE KILL" te roepen.

Airsoftapparaten mogen niet voorzien zijn van accessoires of (onder)delen, welke niet vallen onder de wettelijke vrijstellingsregeling.

Deze voorwerpen vallen onder de wet wapens en munitie en maken geen deel uit van de regeling zoals vastgesteld.

Hoofdstuk 3: Niet toegestaan
Pyromaterialen:
Pyromaterialen zijn bij ons niet toegestaan.
Ook niet de smokes van ENOLA GAYE.

40mm Shells:
Ja de Shells die zijn toegestaan via de NABV.
Per loop niet meer dan 20 BB's zonder de mogelijkheid het schieten te onderbreken.

Tornado's, Avatar, Nova Epsilon, E-RAZZ:
Tornado's ALLEEN zonder lepel zijn toegestaan.

Vandalisme:
Vandalisme wordt in geen enkele vorm dan ook getolereerd tijdens de evenementen van 3Division.

Gedacht kan worden aan airsoft materiaal van deelnemers en organisatie materiaal. Geleden schade wordt verhaald bij degene die de schade heeft veroorzaakt.

Mensen en dieren:
Indien u een dier spot, is het niet toegestaan hierop te schieten.
Mocht u iemand hierop betrappen, meld dit dan direct aan een van de Marshalls. Elke schade die ontstaat door het niet opvolgen van deze regels, wordt op de betrokken speler(s) rechtstreeks verhaald.

Geweld, racisme:
Het is niet toegelaten uitingen van geweld of racisme te tonen. Dit houdt in dat fysiek en-of psychisch geweld niet getolereerd wordt. Mocht hier sprake van zijn, worden hier direct maatregelen op getroffen.
Deze maatregelen kunnen inhouden dat u per direct van het evenement wordt verwijderd, zonder recht op teruggave van het toegangsgeld.

Echte wapens:
Het dragen en/of gebruiken van echte wapens, bijvoorbeeld (vuur- en steek-) wapens, alarmpistolen is verboden.
Het overtreden van deze regel heeft als gevolg een directe verwijdering van het evenement, zonder recht op teruggave van het toegangsgeld.

Roken, alcoholische dranken:
Op de speelvelden mag niet gerookt worden. Dit is alleen toegestaan in de daartoe bestemde rookzones.
Ook het nuttigen van alcoholische drank is voor- of tijdens een speeldag niet toegestaan. Na de speeldag is dit mits gematigd gebruik uiteraard wel toegestaan.

Verdovende middelen:
Het in bezit hebben en gebruiken van verdovende middelen is voor en tijdens het gehele evenement niet toegestaan.
Bij het overtreden van deze regel wordt u per direct van het evenement verwijderd, zonder recht op teruggave van het toegangsgeld.

Ideologieën:
Badges, vlaggen of andere kenmerken of uitingen die verwijzen of betrekking hebben tot een bepaalde groepering (bijvoorbeeld het Nazisme) is niet toegestaan.

Commercie door derden:
Het is niet toegestaan om handel te drijven tijdens de evenementen van 3Division. Gedacht kan worden aan het verkopen van etenswaren, BB-verkoop, het verhuren of verkopen van airsoft materiaal, enz.
Bij het overtreden van deze regel volgt onmiddellijke verwijdering van het evenement, zonder recht op teruggave van het toegangsgeld.

Hoofdstuk 4: Huisregels

Toiletgebruik:
Tijdens elk 3Division evenement zijn er mobiele of vaste toiletten beschikbaar.
Maak hier dan ook gebruik van en hou het schoon.

Eten en drinken:
Op de evenementen van 3Division is het toegestaan om eigen consumpties te nuttigen.
Zorg er wel voor dat het afval niet blijft rondslingeren en ingeleverd wordt in de daarvoor bestemde plekken.

Gevonden Voorwerpen:
Heeft u iets gevonden? Lever dit in bij een Marshall van 3Division.
Zij zorgen ervoor dat dit bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt.
De gevonden voorwerpen worden na het evenement maximaal 2 maanden bewaard. Verloren voorwerpen worden bewaard in de shop.

BBQ:
BBQ is alleen toegestaan op de verharde gedeeltes van het terrein in de Safety Zone. Kolen die u gebruikt heeft voor uw BBQ dient u voor vertrek te deponeren in het stalen vat wat zich bevindt voor de Kantine Tent.
Het begraven van kolen in het bos is vanwege brandgevaar niet toegestaan.

Hoofdstuk 5: Ongevallen
Een ongeval zit in een klein hoekje. Hier houdt 3Division rekening mee.
Er is te allen tijde een EHBO aanwezig. Deze draagt zorg voor de eerste hulp bij het ongeval.
Als er een ongeval plaatsvindt, roep dan luid "DANGER" zodat er direct actie ondernomen wordt.
Tijdens een ongeval wordt het spel tijdelijk gestaakt. De spelers dienen zich te verzamelen bij de Safety zone, zodat de maatregelen doeltreffend genomen kunnen worden.
Het is van belang dat de instructies van de EHBO’er direct opgevolgd worden.
Het spel wordt pas vervolgd nadat de organisatie 3Division daartoe opdracht voor heeft gegeven.

Hoofdstuk 6: Aansprakelijkheid
De organisatie 3Division houdt ten alle tijden het recht om wijzigingen met directe ingang en zonder enige vorm van kennisgeving aan te brengen in de regels en voorschriften.
Bovendien sluit 3Division elke aansprakelijk uit voor directe of indirecte schade in welke vorm of aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan één van onze evenementen.

Hoofdstuk 7: Veiligheid
U dient uw veiligheidsbril altijd te dagen zowel in het veld als in de SAFETY-ZONE.
Voordat u de SAFETY-ZONE betreedt neemt u de volgende stappen:

 • Haal uw magazijn uit uw replica
 • Schiet op de grond totdat er geen BB’s meer uit komen.
 • Zet uw replica op ‘SAFE’.

Dit geldt ook voor uw Side Arm!
Een uitzondering op deze regel zijn de zogenaamde box magazijnen (drum mags).
In dit geval dient de batterij te worden losgekoppeld.

Ook Geen dry-shots (uw replica afvuren zonder daadwerkelijk een BB af te vuren)

Als iemand van 3Division een van deze punten constateert krijgt u een officiële waarschuwing.

Bij ernstige overtredingen of misdragingen worden deze genoteerd en besproken met het NABV, dit kan dus ook gevolgen hebben op uw lidmaatschap.

Media reglement:
3Division is altijd gerechtigd beeld en filmmateriaal dat is gemaakt tijdens een van onze evenementen te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Foto's gemaakt op 3Division evenementen mogen niet verkocht worden.

Dit tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3Division laat GEEN andere fotografen toe op het terrein.

Camping reglement

Parkeren en rijden op het terrein:
Op het terrein van 3Division is de maximumsnelheid voor voertuigen "stapvoets".

 • Voertuigen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats geparkeerd te worden.
 • Het parkeren van uw auto is geheel op eigen risico.

Overlast:
Iedere vorm van geluidsoverlast is niet toegestaan tussen 22.00 en 07.00.

 • Geluid- en/of beelddragers mogen nooit een hinder zijn voor anderen.
 • Om 22:00 moeten de stroomgeneratoren uitgeschakeld zijn.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het kampeerterrein.

Afval:
Het campingterrein moet schoon en netjes blijven.

 • U kunt uw afval deponeren in de daar voor bestemde afvalbakken.

  Dit geldt alleen voor etensresten ander afval zoals kapotte tenten, stoeltjes enz. dient u zelf mee naar huis toe te nemen.

Staanplaatsen:
Per gebruiker mag een oppervlakte van 4 m² gebruikt worden.

 • De groenvoorzieningen mogen op geen enkele wijze beschadigd worden.
 • Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en gebouwen worden verhaald op de veroorzaker.

Brand Veiligheid:
Het is niet mogelijk om zelf een kampvuur aan te leggen omdat de vergunning dat niet toelaat. Om dit te compenseren zijn 2 vuurschalen aanwezig om een sfeervuur te maken. Iedereen is vrij om hier gezellig bij aan te schuiven....

Na uw BBQ houtskool/briket-resten deponeren in het stalen vat wat zich bevindt voor de kantine-tent.

Huisdieren:
Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein.

CORONA:


ALLE TRAININGEN EN ACTIVITEITEN DIE WIJ FACILITEREN ZIJN VOLGENS DE RIVM REGLEMENTEN.